INNSPILLSMØTE NORDOMRÅDEMELDINGEN

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) inviterer til innspillsmøte om nordområdepolitikken på Kunnskapsparken Finnsnes fredag 18. september 2020 kl. 13:30. Tema for innspillsmøtet er… Les mer

INNKALLING TIL ÅRSGRUPPEMØTE 2020

Det innkalles til Årsgruppemøte i Profilgruppa fredag 12. juni 2020 kl. 18:00 - 19:00 på Hamn i Senja. Årsgruppemøtet avholdes like i etterkant av Profilgruppemøtet, som arrangeres på Hamn tidligere samme dag. Vi benytter… Les mer

PANDEMIEN OG NÆRINGSLIVET I MIDT-TROMS

Endelig kan Profilgruppas bedrifter og virksomheter møtes igjen - fysisk og faktisk! Fredag den 12. juni inviteres det til Profilmøte på Hamn i Senja med tema: Koronapandemien og konsekvensene for næringslivet i Midt-Troms.… Les mer

PROGRAMLEDER FOR PROFILGRUPPAS TRAINEEPROGRAM SØKES

Profilgruppa vil styrke og videreutvikle sin satsing på rekruttering og omdømmebygging, og søker nå etter en ung og initiativrik programleder for Profilgruppas Traineeprogram. Søknadsfrist 15.… Les mer

HØRING NASJONAL TRANSPORTPLAN

Samferdselsdepartementet har bedt fylkeskommunene komme med innspill på prioriteringer i kommende NTP 2022-33. Profilgruppa har samordna sine innspill med Sjømatklyngen Senja og Visit Senja Region, og de tre klyngene har… Les mer

BESØK PÅ BARDUFOSS FLYSTASJON

1. januar 2020 blei 139 luftving på Bardufoss erstatta av en ny Maritim helikopterving. Profilgruppa inviteres på besøk til Bardufoss flystasjon for å høre mer om den maritime dreiningen som forsvaret nå gjør på Bardufoss,… Les mer

TEMAMØTE SØK-OG REDNINGSBEREDSKAP

Mandag 24. februar arrangereres det Profilgruppemøte på Bardufosstun med tema Søk- og redningsberedskap i Midt-Troms regionen. Les mer

HØRING NORD-NORGEBANEN

Profilgruppa mener utredninga av Nord-Norgebanen er for dårlig. I en høringsuttalelse til Jernbanedirektoratet argumenterer Profilgruppa for en større og breiere konseptvalgutredning av framtidig godstransport i… Les mer

TUR TIL BARDEN

Ut på tur - aldri sur! I forbindelse med temamøte i Fjordgård mandag den 14. oktober, inviteres Profilgruppas medlemmer med på flott tur til fjellet Barden. NB! Værforbehold. Les mer

TILFELLET SEGLA

Hva skjer når hele verden plutselig vil bruke våre fjell og fjorder til rekreasjon og opplevelse? Profilgruppa kjører temamøte i Fjordgård mandag 14. oktober 2019 kl. 18:00 - 21:00 Les mer

TRENGER VI Å BRY OSS OM ARKTIS?

Hva mener nærings-og samfunnslivet i Midt-Troms regionen - befinner de seg i Arktis og er det arktiske noe de identifiserer seg med? Dette blir det debatt om på kafe SULT i Kunnskapsparken Finnsnes torsdag den 19. sept. kl.… Les mer

Profilgruppas Traineeprogram

Årets høydepunkt nærmer seg i Midt-Troms, nemlig innrykket av nye, eventyrlystne og nysgjerrige traineer i Profilgruppas Traineeprogram! Dette markerer den sjette høsten med traineer i traineeprogrammet, og Profilgruppa… Les mer

ÅPENT MØTE: BÆREKRAFTIG MARKED

Arne Hjeltnes er blant innlederne når Profilgruppa - i samarbeid med Husøydagan og Sjømatklyngen Senja - arrangerer fagseminar i Husøy Samfunnshus fredag den 23. august 2019. Les mer

Sommeravslutning hos Byggesystemer Finnsnes!

Sommeravslutning fredag 24. mai 2019! Profilgruppa runder av vårsesongen hos Sten-Jonny Kildahl og Byggesystemer Finnsnes AS, en aktiv bedrift som feirer 20-års jubileum denne våren. Les mer

Årsmelding 2018

Innovasjon og næringsutvikling med samfunnsstrukturer i endring har vært overskriften for Profilåret 2018. Hos oss i Midt-Tromsregionen har året i sannhet vært preget av at kjente strukturer er i endring. Forberedelsene til… Les mer

Årsgruppemøte

Det innkalles med dette til årsgruppemøte i Profilgruppa. Les mer

Temamøte: Rekruttering i Midt-Troms

Profilgruppa har gleden av å invitere bedrifter og virksomheter, traineer og mentorer, kunnskaps- og virkemiddelaktører til et temamøte om rekruttering og omdømmebygging i Midt-Troms. Les mer

Invitasjon til innspillsmøte om distriktsmeldingen 1.april

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland inviterer til innspillsmøte om arbeidet med den kommende distriktsmeldinga. Rammen for møtet vil være verdiskapning og vekstkraft i nye Senja kommune og regionen for… Les mer

Temamøte: Svalbard

I forbindelse med Profilgruppas studiereise til Longyearbyen arrangerer vi et eget temamøte om Svalbard, på Jordhuset på Vesterfjell. Les mer

Juleavslutning med bedriftsbesøk hos Nergård

Profilåret 2018 avrundes med bedriftsbesøk hos ett av Norges største fiskerikonsern - Nergård i Senjahopen. Mye har skjedd i Nergård det siste året og endringer er i prosess. På Senja har oppkjøpet av nabobedriften Aksel… Les mer

Profilgruppas studietur til Svalbard 2019

Neste studietur går til Longyearbyen på Svalbard - 78 grader nord og bare 1316 kilometer fra selveste Nordpolen - 11.-14.april 2019! Les mer

Studietur til Alta 26.-28.september

Det er endelig duket for Profilgruppas studietur 2018, som i år går 400 km nordøstover til Nordlysbyen Alta. Les mer

Åpent møte: Grønn energi i blå næring

Sjømatnæringa på Senja ønsker å bli verdensmester i bærekraftig produksjon og eksport av sjømat. Vinneroppskrifta har to hovedingredienser; råstoff og energi. Det grønne skiftet gjelder også blå næring men hvor langt er… Les mer

Sommeravslutning hos Storegga

Med bedriftsbesøk hos Storegga på Andslimoen og temamøte om status i bygg og anleggsbransjen, runder vi av Profilgruppas vårsesong 2018. Og fra Norges største aktør innen byggevarer – Optimera – kommer gjesteinnleder Asbjørn… Les mer

Et forskerblikk på Profilgruppa

I forbindelse med Profilgruppas 25-årsjubileum ble professor Peter Arbo forespurt om å ta et forskerblikk på Profilgruppas fortid, nåtid og framtid. Les mer

Profilgruppas årsmelding 2017

I 2017 kunne Profilgruppa feire 25-årsjubileum. Siden etableringen i 1992 har Profilgruppa vokst fra 10 til 50 medlemmer og gruppa kan se tilbake på 25 år som en viktig regional samarbeidsarena og… Les mer

Temamøte: Tromsbenken

Mandag 30. april inviterer Profilgruppa til møte med Tromsbenken, etterfulgt av årsmøte og årsmøtemiddag på restaurant Tiger Sushi på Finnsnes. Les mer

Temamøte: Nye oppgaver til regionen. Hva blir effektene for næringslivet?

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg har konkludert med at det er en hel del ansvar og oppgaver som kan og bør overføres fra stat til de nye fylkeskommunene. Lederen for utvalget, professor Terje P. Hagen, kommer til… Les mer
Foto: til.no

Åpent møte: Frelseren i TIL kommer til Profilgruppa

Årets første profilmøte sparkes i gang på skikkelig vis, med TIL-trener, redningsmann og frelser Simo Valakari og ledelsen i Tromsø Idrettslag. Les mer

Profilgruppas 25-årsjubileum

Profilgruppa feirer 25-årsjubileum og har gleden av å invitere til storslått markering 9. og 10.november, med todagers fagkonferanse og jubileumsmiddag. Les mer

Oljesøl i matfatet - eller dynamisk sameksistens på Yttersia?

Rundt Senja ligger det et hav av muligheter – noe både torsken, stormåsen og Senjaværingen har vært skjønt enige om i alle år. Kombinasjonen av det næringsrike Norskehavet og en smal kontinentalsokkel gjør at havområdet som… Les mer

Program for Finnsnes i Fest, Kalottspel og Husøydagan

Det er mye som skjer i Midt-Troms om dagene, så det finnes ingen unnskyldning for å holde seg inne i godværet. Profilgruppa sponser i år Finnsnes i Fest, Kalottspel og Husøydagan - som alle finner sted i august. Programmene… Les mer

Åpent møte: Utfordringer og muligheter i det globale markedet

I 2017 feirer Profilgruppa 25 spennende år med utvikling for både bedriftsnettverket og for regionen. I den forbindelse har Profilgruppa, i samarbeid med Visit Senja Region og Finnsnes Froum, invitert Fiskeriminister Per… Les mer

Årets studietur: En jubileumsreise i hjertet av Troms

Profilgruppa har i løpet av sine 25 år reist mye i både inn- og utland, for å oppleve andre steder og for å lære av andre mennesker, andre bedrifter og andre kulturer. Til tross for vårt sterke Midt-Tromsfokus, har vi… Les mer

Sommeravslutning: Framtidas bil - ei framtid for bilen?

Det er i år 20 år siden Raymond og Willy etablerte Bilsenteret Finnsnes AS – noe som seg hør og bør må markeres. Fra den spede start i 1997 på Valen med tre ansatte, har de vokst til å bli Midt-Troms’ største… Les mer

Tema: Frisk nok for arbeidslivet i Midt-Troms?

Hvorfor er norske arbeidstakere sjukere, mer misfornøyde og mer borte fra jobben enn andre som det er naturlig å sammenligne seg med? Er det noe «feil» med systemet? Politikken? Med kulturen? Moralen? Med arbeidsplassene… Les mer

Sommeravslutning 9.juni

Hold av fredag 9. juni! Les mer

Profilgruppas Årsmelding 2016

Profilgruppas årsprogram har i 2016 hatt overskriften Næring i Nord – grønt skifte og bærekraftig retningsvalg. Hva det såkalte grønne skiftet egentlig betyr for vår region er ikke så lett å få grep om. Hvorvidt dette har… Les mer

Tema: Reiselivet tar Sjumilssteg i nord!

Det skjer utrolig mye i reiselivet for tida og i Nord-Norge står vi fremst i baugen, midt på vinteren og midt i mørketida, og topper alle pallplasseringer for vekst i utenlandske turister. Hva har egentlig skjedd og hvorfor?… Les mer

PROFILMØTE: DEN NYE INDUSTRIEN

Bedriftsbesøk og møljekalas hos Brødrene Karlsen på Husøy - med Kjersti Kleven, Stein Lier-Hansen og Edmund Broback. Les mer

Profilgruppas juleavslutning i Indre Troms

Med Målselva, Istinden og de dype skoger som bakteppe, ringes Profilgruppas juleavslutning inn på Hærens lokasjoner i Indre Troms. Hærens medlemskap og samarbeid med Profilgruppa strekker seg mange år tilbake i tid. Vi… Les mer

TROMSBENKEN: STATSBUDSJETTET 2017

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2017 legges fram 6. oktober. Etter noen dager, når røyken har lagt seg og alle budsjett-hemmeligheter er avslørt, kommer Tromsbenken til Profilgruppa for samtale og dialog om det… Les mer

ÅRETS STUDIETUR TIL 200-ÅRSJUBILANTEN BODØ

I år har vi byttet ut Copacabana med moloen, Kristusstatuen med Glasshuset, fregattfugl med F16 og Rio de Janeiro med bursdagsbarnet Bodø. Les mer

SAMFERDSELSMINISTEREN PÅ BESØK 23.AUGUST

Hold av 23.august! Da inviterer Profilgruppa, Destinasjon Senja og Sjømatklyngen Senja til frokostmøte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i Kunnskapsparken på Finnsnes fra kl 08:00 - 10:00. Les mer

TEMAMØTE 9.AUGUST: KULTUR OG NÆRINGSLIV

Profilgruppa og Kalottspel, med støtte fra Innovasjon Norge, inviterer til dialogseminar tirsdag den 9.august 2016 kl 14:00 - 20:00 på Mellembygd samfunnshus på Rundhaug.Temaet for møtet er "Kultur og næringsliv - vekst og… Les mer

SOMMERAVSLUTNING PÅ UIT 17.JUNI

Det er duket for årets sommeravslutning for Profilgruppa. Denne gangen er turen lagt til UiT Norges arktiske universitet, som gjennom senter for Karriere og Arbeidsliv (SKA) har vært medlem av Profilgruppa siden 2013. Temaet… Les mer

PETROLEUMSAKTIVTET PÅ NORDNORSK SOKKEL I 2030

- et framtidsscenario basert på estimerte gjenværende olje- og gassressurser i Barentshavet og Norskehavet (Petro Foresight 2030) Les mer

TEMAMØTE 24.MAI: LØNNSOM SAMFERDSEL

Fra hovedkontoret i Brønnøysund driver Torghatten ASA transport til lands og til vanns og i luften; ferje, hurtigbåt, buss og flytrafikk i hele Norge. I 2015 blei konsernsjef Brynjar Forbergskog kåret til den beste… Les mer

ÅPENT MØTE: FREMTIDSNÆRINGER I NORD

Med Daniel Skjeldam ved roret har det norske ikonet Hurtigruten gjennomført en ekstrem forvandling de siste tre årene. Selskapet framstår i dag som nytenkende, offensiv og ambisiøs på vegne av egen business og egen bransje,… Les mer

PROFILMØTE OM HAVBRUK

I strålende sol la Profilgruppa ut på smale, kronglete veier til Yttersida av Senja, nærmere bestemt Torsken og Wilsgård Fiskeoppdrett. Les mer

FRAMTIDSNÆRINGER I NORD

Profilgruppa har lenge ønsket seg Hurtigrutesjefen på besøk. Hans bidrag til den offentlige debatten om nord-norsk næringsutvikling de siste månedene har bare forsterket dette ønsket. Les mer

TEMAMØTE HAVBRUK, MILJØ OG OMDØMME

Med over 30 års erfaring fra bransjen og en proaktiv strategi ift rekruttering og kompetanse, er Wilsgård Fiskeoppdrett en passende arena når Profilgruppa retter fokus på havbruksnæringas utfordringer og… Les mer

BEDRIFTSBESØK MYRE HOLDING OG JULEAVSLUTNING PÅ SLÅTTEBAKKEN GÅRD

Profilgruppa inviterer herved alle medlemmene til årets siste Profilgruppemøte og juleavslutning for sesongen 2015. Les mer

STUDIETUR TIL RIO DE JANEIRO

Profilgruppa byttet i år ut den nordnorske høsten og stillongs med en brasiliansk vår og shorts, da årets studietur gikk til Rio de Janeiro. Les mer

TROMSBENKEN: STATSBUDSJETTET 2016

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2016 legges fram 7. okt. Etter noen dager, når røyken har lagt seg og alle budsjett-hemmeligheter er avslørt, kommer Tromsbenken til Profilgruppa for samtale og dialog om det… Les mer

PROFILGRUPPEMØTE OM BRASIL

Brasil-kjenneren Torkjell Leira er invitert til Profilgruppa for å snakke om det nye Brasil. Hva slags Brasil er det egentlig Profilgruppa kommer til, når vi drar på studietur i november 2015? Hva er det næringsmessige… Les mer

BRASIL SOM MARKED FOR NORSK SJØMATNÆRING

På en solfylt fredags ettermiddag i siste halvdel av august arrangerte Profilgruppa, som samarbeidspartner og sponsor til Husøydagan, et mini-seminar om det brasilianske markedet for norsk sjømat. Les mer

HUSØYDAGAN OG MINISEMINAR OM BRASIL OG SJØMAT

Husøydagan 2015 står for døren og arrangeres 21.-23. august. Som samarbeidspartner og sponsor har Profilgruppa også i år et samarbeid med Husøydagan, denne gangen med fokus på… Les mer

WORKSHOP NÆRING OG NATUR

Torsdag 27. august arrangerer Profilgruppa i samarbeid med Statskog og Troms fylkeskommune en workshop om næring og natur. Bruk av natur til næringsformål og samfunnsnyttige formål - hvordan kan vi tenke nytt i… Les mer

TRANSPORTUTVIKLING AS KARTLEGGER NÆRINGSTRANSPORTER I TROMS

Industri - og eksportbedrifter, Forsvaret og andre med behov og utfordringer knyttet til tungbiltransport på fylkesveinettet i Troms, bør merke seg at det nå foregår en viktig kartlegging av næringstransporter i… Les mer

ÅPENT PROFILMØTE 9. JUNI; MILITÆR TILSTEDEVÆRELSE OG AKTIVITET I NORD

Profilgruppa har invitert forsvarsminister Ine Eriksen Søreide til Midt-Troms - den største forsvarsregionen i Nord-Norge - for å snakke om trusselbildet i øst og behovet for militær tilstedeværelse og aktivitet i… Les mer

ÅPENT PROFILMØTE 10. MARS; ARCTIC RACE OF NORWAY

Sykkelrittet Arctic Race kommer i år til fantastiske Midt-Troms og Senja – dette gir fantastiske muligheter for reiseliv og næringsliv i regionen. Er vi forberedt? Primus motor Knut Eirik Dybdal og TV2 kommer til… Les mer

TENK NYTT - BLI BEST I VERDEN!

Hva er god innovasjonspolitikk for sjømatbedrifter og marin leverandørindustri? Dette blir tema når Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri, Geir Ove Ystmark fra FHL og Ragnar Tveterås fra Sjømatindustriutvalget kommer til… Les mer

MODELL FOR SAMARBEID UTPRØVES MED UIT

Profilgruppa har nylig inngått partnerskap med Senter for karriere og arbeidsliv (SKA) ved UiT i et pilotprosjekt for å prøve ut en samarbeidsmodell. Les mer

PROFESSOR II FRA NÆRINGSLIVET I MIDT-TROMS!

Profilgruppa gratulerer Randi Karlsen fra Brødrene Karlsen AS på Husøy med VRI-professoratet ved UiT Norges arktiske universitet. Les mer

STRATEGISK UTREDNING MIDT-TROMS - OPPFØLGING ETTER DIALOGMØTE 27.08.2014

Den 27. august 2014 arrangerte Midt-Troms regionråd et dialogmøte hvor arbeidet med Midt-Troms pakken og dokumentet Strategisk Utredning Midt-Troms blei presentert for nærings - og samfunnslivet i regionen. Les mer

VELLYKKET MARINT LEVERANDØRSEMINAR

I forbindelse med årets utgave av Husøydagan arrangerte Profilgruppa, i samarbeid med Norsk Industri og Fiskeri - og havbruksnæringens landsforening FHL dialogseminaret "Marin leverandørnæring i vekst". Seminaret rettet… Les mer

KULTURREISE GJENNOM LOFOTEN

I Lofoten går kunst og kultur hånd i hånd med reiseliv og øvrig næringsliv. Hva er oppskriften på et vellykket markeds – og utviklingsarbeid som gir vekst på tvers av bransjer og sektorer? Les mer

MARIN LEVERANDØRNÆRING I VEKST

Dialogseminaret "Marin leverandørnæring i vekst" er et samarbeid mellom Profilgruppa, Norsk Industri, Fiskeri - og havbruksnæringens landsforening FHL og Husøydagans 25-års jubileum. Les mer

PROFILGRUPPA BLE IKKE TATT OPP I ARENAPROGRAMMET

Den 18. juni offentliggjorde næringsminister Monica Mæland listen over nye næringsmiljøer som er tatt opp i Arenaprogrammet. Profilgruppa var ikke blant disse. Les mer

FLOTT SESONGAVSLUTNING HOS SALMAR NORD

I junimøtet blei Profilgruppa bedre kjent med SalMar Nord og deres virksomhet i vår region. Først gjennom en presentasjon i Kunnskapsparken og deretter gjennom et interessant besøk på SalMars nye lokalitet Skårliodden… Les mer

PROFILGRUPPA BESØKER SALMAR NORD

Torsdag 5. juni drar Profilgruppa på bedriftsbesøk SalMar Nords nyeste lokalitet Skårliodden utenfor Lysnes. Les mer

PROFILGRUPPA SØKER ARENA-STATUS

For andre året på rad søker Profilgruppa om opptak i Arena-programmet Les mer

Profilgruppas innspill til ny pendlerrute

I forbindelse med forslaget om endring i hurtigbåtrutene, har Profilgruppas styre bedt medlemsbedriftene komme med innspill til en høringsuttalelse fra Profilgruppa. Les mer

Bedriftsbesøk Skaland Graphite og årsgruppemøte Hamn i Senja

Torsdag 10. april 2014 drar Profilgruppa på bedriftsbesøk til grafittverket på Skaland. Her gjennomføres også et temamøte med overskrifta Mineralnæringa i nord - store muligheter også for Senja, Midt-Troms og Troms. Les mer

Profilgruppa invitert til dialogmøte om samferdsel i Midt-Troms

Troms Fylkeskommune skal i samarbeid med Statens vegvesen og Midt-Troms regionråd gjennomføre en utredning om samferdsel og transport i Midt-Troms – Strategisk utredning Midt-Troms. Les mer

Global økonomi med nasjonal og regional påvirkningskraft

Det er få land i verden som er upåvirket av det som skjer globalt. Internasjonale svingninger i økonomien setter sitt preg på markeder og påvirker markedskrefter, med konsekvenser for konsumenter og produsenter,… Les mer

Fra Brøstadbotn til Beijing!

Vi avsluttet 2013 med et bedriftsbesøk hos Demas AS i Brøstadbotn. Her foredro Per og Ann-Brith Jensen om innovativ internasjonalisering fra ei lita bygd i Midt-Troms. Les mer

Kraft og energi i industriregionen Midt-Troms!

Når Profilgruppa ønsker olje- og energiminister Tord Lien velkommen til Midt-Troms, er det mer enn oljeboring utenfor Senja som står på agendaen. Les mer