MODELL FOR SAMARBEID UTPRØVES MED UIT

Profilgruppa har nylig inngått partnerskap med Senter for karriere og arbeidsliv (SKA) ved UiT i et pilotprosjekt for å prøve ut en samarbeidsmodell. Les mer

PROFESSOR II FRA NÆRINGSLIVET I MIDT-TROMS!

Profilgruppa gratulerer Randi Karlsen fra Brødrene Karlsen AS på Husøy med VRI-professoratet ved UiT Norges arktiske universitet. Les mer

STRATEGISK UTREDNING MIDT-TROMS - OPPFØLGING ETTER DIALOGMØTE 27.08.2014

Den 27. august 2014 arrangerte Midt-Troms regionråd et dialogmøte hvor arbeidet med Midt-Troms pakken og dokumentet Strategisk Utredning Midt-Troms blei presentert for nærings - og samfunnslivet i regionen. Les mer

VELLYKKET MARINT LEVERANDØRSEMINAR

I forbindelse med årets utgave av Husøydagan arrangerte Profilgruppa, i samarbeid med Norsk Industri og Fiskeri - og havbruksnæringens landsforening FHL dialogseminaret "Marin leverandørnæring i vekst". Seminaret rettet… Les mer

KULTURREISE GJENNOM LOFOTEN

I Lofoten går kunst og kultur hånd i hånd med reiseliv og øvrig næringsliv. Hva er oppskriften på et vellykket markeds – og utviklingsarbeid som gir vekst på tvers av bransjer og sektorer? Les mer

FLOTT SESONGAVSLUTNING HOS SALMAR NORD

I junimøtet blei Profilgruppa bedre kjent med SalMar Nord og deres virksomhet i vår region. Først gjennom en presentasjon i Kunnskapsparken og deretter gjennom et interessant besøk på SalMars nye lokalitet Skårliodden… Les mer

MARIN LEVERANDØRNÆRING I VEKST

Dialogseminaret "Marin leverandørnæring i vekst" er et samarbeid mellom Profilgruppa, Norsk Industri, Fiskeri - og havbruksnæringens landsforening FHL og Husøydagans 25-års jubileum. Les mer

PROFILGRUPPA BLE IKKE TATT OPP I ARENAPROGRAMMET

Den 18. juni offentliggjorde næringsminister Monica Mæland listen over nye næringsmiljøer som er tatt opp i Arenaprogrammet. Profilgruppa var ikke blant disse. Les mer

PROFILGRUPPA BESØKER SALMAR NORD

Torsdag 5. juni drar Profilgruppa på bedriftsbesøk SalMar Nords nyeste lokalitet Skårliodden utenfor Lysnes. Les mer

PROFILGRUPPA SØKER ARENA-STATUS

For andre året på rad søker Profilgruppa om opptak i Arena-programmet Les mer

Profilgruppas innspill til ny pendlerrute

I forbindelse med forslaget om endring i hurtigbåtrutene, har Profilgruppas styre bedt medlemsbedriftene komme med innspill til en høringsuttalelse fra Profilgruppa. Les mer

Bedriftsbesøk Skaland Graphite og årsgruppemøte Hamn i Senja

Torsdag 10. april 2014 drar Profilgruppa på bedriftsbesøk til grafittverket på Skaland. Her gjennomføres også et temamøte med overskrifta Mineralnæringa i nord - store muligheter også for Senja, Midt-Troms og Troms. Les mer

Kull 1 2014 er tilsatt

Første kull i Profilgruppas traineeprogram er tilsatt i flere spennende bedrifter. Ny stillinger forventes utlyst rundt årsskiftet 2014/15. Vi kan friste med arbeid ved flere bedrifter over en periode på 2 år fra høsten… Les mer

Global økonomi med nasjonal og regional påvirkningskraft

Det er få land i verden som er upåvirket av det som skjer globalt. Internasjonale svingninger i økonomien setter sitt preg på markeder og påvirker markedskrefter, med konsekvenser for konsumenter og produsenter,… Les mer

Kraft og energi i industriregionen Midt-Troms!

Når Profilgruppa ønsker olje- og energiminister Tord Lien velkommen til Midt-Troms, er det mer enn oljeboring utenfor Senja som står på agendaen. Les mer

Profilgruppa invitert til dialogmøte om samferdsel i Midt-Troms

Troms Fylkeskommune skal i samarbeid med Statens vegvesen og Midt-Troms regionråd gjennomføre en utredning om samferdsel og transport i Midt-Troms – Strategisk utredning Midt-Troms. Les mer

Fra Brøstadbotn til Beijing!

Vi avsluttet 2013 med et bedriftsbesøk hos Demas AS i Brøstadbotn. Her foredro Per og Ann-Brith Jensen om innovativ internasjonalisering fra ei lita bygd i Midt-Troms. Les mer