Tema: Reiselivet tar Sjumilssteg i nord!

Det skjer utrolig mye i reiselivet for tida og i Nord-Norge står vi fremst i baugen, midt på vinteren og midt i mørketida, og topper alle pallplasseringer for vekst i utenlandske turister. Hva har egentlig skjedd og hvorfor?… Les mer

PROFILMØTE: DEN NYE INDUSTRIEN

Bedriftsbesøk og møljekalas hos Brødrene Karlsen på Husøy - med Kjersti Kleven, Stein Lier-Hansen og Edmund Broback. Les mer

Profilgruppas juleavslutning i Indre Troms

Med Målselva, Istinden og de dype skoger som bakteppe, ringes Profilgruppas juleavslutning inn på Hærens lokasjoner i Indre Troms. Hærens medlemskap og samarbeid med Profilgruppa strekker seg mange år tilbake i tid. Vi… Les mer

TROMSBENKEN: STATSBUDSJETTET 2017

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2017 legges fram 6. oktober. Etter noen dager, når røyken har lagt seg og alle budsjett-hemmeligheter er avslørt, kommer Tromsbenken til Profilgruppa for samtale og dialog om det… Les mer

ÅRETS STUDIETUR TIL 200-ÅRSJUBILANTEN BODØ

I år har vi byttet ut Copacabana med moloen, Kristusstatuen med Glasshuset, fregattfugl med F16 og Rio de Janeiro med bursdagsbarnet Bodø. Les mer

SAMFERDSELSMINISTEREN PÅ BESØK 23.AUGUST

Hold av 23.august! Da inviterer Profilgruppa, Destinasjon Senja og Sjømatklyngen Senja til frokostmøte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i Kunnskapsparken på Finnsnes fra kl 08:00 - 10:00. Les mer

TEMAMØTE 9.AUGUST: KULTUR OG NÆRINGSLIV

Profilgruppa og Kalottspel, med støtte fra Innovasjon Norge, inviterer til dialogseminar tirsdag den 9.august 2016 kl 14:00 - 20:00 på Mellembygd samfunnshus på Rundhaug.Temaet for møtet er "Kultur og næringsliv - vekst og… Les mer

SOMMERAVSLUTNING PÅ UIT 17.JUNI

Det er duket for årets sommeravslutning for Profilgruppa. Denne gangen er turen lagt til UiT Norges arktiske universitet, som gjennom senter for Karriere og Arbeidsliv (SKA) har vært medlem av Profilgruppa siden 2013. Temaet… Les mer

PETROLEUMSAKTIVTET PÅ NORDNORSK SOKKEL I 2030

- et framtidsscenario basert på estimerte gjenværende olje- og gassressurser i Barentshavet og Norskehavet (Petro Foresight 2030) Les mer

TEMAMØTE 24.MAI: LØNNSOM SAMFERDSEL

Fra hovedkontoret i Brønnøysund driver Torghatten ASA transport til lands og til vanns og i luften; ferje, hurtigbåt, buss og flytrafikk i hele Norge. I 2015 blei konsernsjef Brynjar Forbergskog kåret til den beste… Les mer

ÅPENT MØTE: FREMTIDSNÆRINGER I NORD

Med Daniel Skjeldam ved roret har det norske ikonet Hurtigruten gjennomført en ekstrem forvandling de siste tre årene. Selskapet framstår i dag som nytenkende, offensiv og ambisiøs på vegne av egen business og egen bransje,… Les mer

PROFILMØTE OM HAVBRUK

I strålende sol la Profilgruppa ut på smale, kronglete veier til Yttersida av Senja, nærmere bestemt Torsken og Wilsgård Fiskeoppdrett. Les mer

FRAMTIDSNÆRINGER I NORD

Profilgruppa har lenge ønsket seg Hurtigrutesjefen på besøk. Hans bidrag til den offentlige debatten om nord-norsk næringsutvikling de siste månedene har bare forsterket dette ønsket. Les mer

TEMAMØTE HAVBRUK, MILJØ OG OMDØMME

Med over 30 års erfaring fra bransjen og en proaktiv strategi ift rekruttering og kompetanse, er Wilsgård Fiskeoppdrett en passende arena når Profilgruppa retter fokus på havbruksnæringas utfordringer og… Les mer

BEDRIFTSBESØK MYRE HOLDING OG JULEAVSLUTNING PÅ SLÅTTEBAKKEN GÅRD

Profilgruppa inviterer herved alle medlemmene til årets siste Profilgruppemøte og juleavslutning for sesongen 2015. Les mer

STUDIETUR TIL RIO DE JANEIRO

Profilgruppa byttet i år ut den nordnorske høsten og stillongs med en brasiliansk vår og shorts, da årets studietur gikk til Rio de Janeiro. Les mer

TROMSBENKEN: STATSBUDSJETTET 2016

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2016 legges fram 7. okt. Etter noen dager, når røyken har lagt seg og alle budsjett-hemmeligheter er avslørt, kommer Tromsbenken til Profilgruppa for samtale og dialog om det… Les mer

PROFILGRUPPEMØTE OM BRASIL

Brasil-kjenneren Torkjell Leira er invitert til Profilgruppa for å snakke om det nye Brasil. Hva slags Brasil er det egentlig Profilgruppa kommer til, når vi drar på studietur i november 2015? Hva er det næringsmessige… Les mer

BRASIL SOM MARKED FOR NORSK SJØMATNÆRING

På en solfylt fredags ettermiddag i siste halvdel av august arrangerte Profilgruppa, som samarbeidspartner og sponsor til Husøydagan, et mini-seminar om det brasilianske markedet for norsk sjømat. Les mer

HUSØYDAGAN OG MINISEMINAR OM BRASIL OG SJØMAT

Husøydagan 2015 står for døren og arrangeres 21.-23. august. Som samarbeidspartner og sponsor har Profilgruppa også i år et samarbeid med Husøydagan, denne gangen med fokus på… Les mer

WORKSHOP NÆRING OG NATUR

Torsdag 27. august arrangerer Profilgruppa i samarbeid med Statskog og Troms fylkeskommune en workshop om næring og natur. Bruk av natur til næringsformål og samfunnsnyttige formål - hvordan kan vi tenke nytt i… Les mer

TRANSPORTUTVIKLING AS KARTLEGGER NÆRINGSTRANSPORTER I TROMS

Industri - og eksportbedrifter, Forsvaret og andre med behov og utfordringer knyttet til tungbiltransport på fylkesveinettet i Troms, bør merke seg at det nå foregår en viktig kartlegging av næringstransporter i… Les mer

ÅPENT PROFILMØTE 9. JUNI; MILITÆR TILSTEDEVÆRELSE OG AKTIVITET I NORD

Profilgruppa har invitert forsvarsminister Ine Eriksen Søreide til Midt-Troms - den største forsvarsregionen i Nord-Norge - for å snakke om trusselbildet i øst og behovet for militær tilstedeværelse og aktivitet i… Les mer

ÅPENT PROFILMØTE 10. MARS; ARCTIC RACE OF NORWAY

Sykkelrittet Arctic Race kommer i år til fantastiske Midt-Troms og Senja – dette gir fantastiske muligheter for reiseliv og næringsliv i regionen. Er vi forberedt? Primus motor Knut Eirik Dybdal og TV2 kommer til… Les mer

TENK NYTT - BLI BEST I VERDEN!

Hva er god innovasjonspolitikk for sjømatbedrifter og marin leverandørindustri? Dette blir tema når Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri, Geir Ove Ystmark fra FHL og Ragnar Tveterås fra Sjømatindustriutvalget kommer til… Les mer

MODELL FOR SAMARBEID UTPRØVES MED UIT

Profilgruppa har nylig inngått partnerskap med Senter for karriere og arbeidsliv (SKA) ved UiT i et pilotprosjekt for å prøve ut en samarbeidsmodell. Les mer

PROFESSOR II FRA NÆRINGSLIVET I MIDT-TROMS!

Profilgruppa gratulerer Randi Karlsen fra Brødrene Karlsen AS på Husøy med VRI-professoratet ved UiT Norges arktiske universitet. Les mer

STRATEGISK UTREDNING MIDT-TROMS - OPPFØLGING ETTER DIALOGMØTE 27.08.2014

Den 27. august 2014 arrangerte Midt-Troms regionråd et dialogmøte hvor arbeidet med Midt-Troms pakken og dokumentet Strategisk Utredning Midt-Troms blei presentert for nærings - og samfunnslivet i regionen. Les mer

VELLYKKET MARINT LEVERANDØRSEMINAR

I forbindelse med årets utgave av Husøydagan arrangerte Profilgruppa, i samarbeid med Norsk Industri og Fiskeri - og havbruksnæringens landsforening FHL dialogseminaret "Marin leverandørnæring i vekst". Seminaret rettet… Les mer

KULTURREISE GJENNOM LOFOTEN

I Lofoten går kunst og kultur hånd i hånd med reiseliv og øvrig næringsliv. Hva er oppskriften på et vellykket markeds – og utviklingsarbeid som gir vekst på tvers av bransjer og sektorer? Les mer