TENK NYTT - BLI BEST I VERDEN!

Hva er god innovasjonspolitikk for sjømatbedrifter og marin leverandørindustri? Dette blir tema når Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri, Geir Ove Ystmark fra FHL og Ragnar Tveterås fra Sjømatindustriutvalget kommer til… Les mer

ÅPENT PROFILMØTE 10. MARS; ARCTIC RACE OF NORWAY

Sykkelrittet Arctic Race kommer i år til fantastiske Midt-Troms og Senja – dette gir fantastiske muligheter for reiseliv og næringsliv i regionen. Er vi forberedt? Primus motor Knut Eirik Dybdal og TV2 kommer til… Les mer

MODELL FOR SAMARBEID UTPRØVES MED UIT

Profilgruppa har nylig inngått partnerskap med Senter for karriere og arbeidsliv (SKA) ved UiT i et pilotprosjekt for å prøve ut en samarbeidsmodell. Les mer

PROFESSOR II FRA NÆRINGSLIVET I MIDT-TROMS!

Profilgruppa gratulerer Randi Karlsen fra Brødrene Karlsen AS på Husøy med VRI-professoratet ved UiT Norges arktiske universitet. Les mer

STRATEGISK UTREDNING MIDT-TROMS - OPPFØLGING ETTER DIALOGMØTE 27.08.2014

Den 27. august 2014 arrangerte Midt-Troms regionråd et dialogmøte hvor arbeidet med Midt-Troms pakken og dokumentet Strategisk Utredning Midt-Troms blei presentert for nærings - og samfunnslivet i regionen. Les mer

VELLYKKET MARINT LEVERANDØRSEMINAR

I forbindelse med årets utgave av Husøydagan arrangerte Profilgruppa, i samarbeid med Norsk Industri og Fiskeri - og havbruksnæringens landsforening FHL dialogseminaret "Marin leverandørnæring i vekst". Seminaret rettet… Les mer

KULTURREISE GJENNOM LOFOTEN

I Lofoten går kunst og kultur hånd i hånd med reiseliv og øvrig næringsliv. Hva er oppskriften på et vellykket markeds – og utviklingsarbeid som gir vekst på tvers av bransjer og sektorer? Les mer

FLOTT SESONGAVSLUTNING HOS SALMAR NORD

I junimøtet blei Profilgruppa bedre kjent med SalMar Nord og deres virksomhet i vår region. Først gjennom en presentasjon i Kunnskapsparken og deretter gjennom et interessant besøk på SalMars nye lokalitet Skårliodden… Les mer

MARIN LEVERANDØRNÆRING I VEKST

Dialogseminaret "Marin leverandørnæring i vekst" er et samarbeid mellom Profilgruppa, Norsk Industri, Fiskeri - og havbruksnæringens landsforening FHL og Husøydagans 25-års jubileum. Les mer

PROFILGRUPPA BLE IKKE TATT OPP I ARENAPROGRAMMET

Den 18. juni offentliggjorde næringsminister Monica Mæland listen over nye næringsmiljøer som er tatt opp i Arenaprogrammet. Profilgruppa var ikke blant disse. Les mer

PROFILGRUPPA BESØKER SALMAR NORD

Torsdag 5. juni drar Profilgruppa på bedriftsbesøk SalMar Nords nyeste lokalitet Skårliodden utenfor Lysnes. Les mer

PROFILGRUPPA SØKER ARENA-STATUS

For andre året på rad søker Profilgruppa om opptak i Arena-programmet Les mer

Profilgruppas innspill til ny pendlerrute

I forbindelse med forslaget om endring i hurtigbåtrutene, har Profilgruppas styre bedt medlemsbedriftene komme med innspill til en høringsuttalelse fra Profilgruppa. Les mer

Bedriftsbesøk Skaland Graphite og årsgruppemøte Hamn i Senja

Torsdag 10. april 2014 drar Profilgruppa på bedriftsbesøk til grafittverket på Skaland. Her gjennomføres også et temamøte med overskrifta Mineralnæringa i nord - store muligheter også for Senja, Midt-Troms og Troms. Les mer

Kull 1 2014 er tilsatt

Første kull i Profilgruppas traineeprogram er tilsatt i flere spennende bedrifter. Ny stillinger forventes utlyst rundt årsskiftet 2014/15. Vi kan friste med arbeid ved flere bedrifter over en periode på 2 år fra høsten… Les mer

Global økonomi med nasjonal og regional påvirkningskraft

Det er få land i verden som er upåvirket av det som skjer globalt. Internasjonale svingninger i økonomien setter sitt preg på markeder og påvirker markedskrefter, med konsekvenser for konsumenter og produsenter,… Les mer

Kraft og energi i industriregionen Midt-Troms!

Når Profilgruppa ønsker olje- og energiminister Tord Lien velkommen til Midt-Troms, er det mer enn oljeboring utenfor Senja som står på agendaen. Les mer

Profilgruppa invitert til dialogmøte om samferdsel i Midt-Troms

Troms Fylkeskommune skal i samarbeid med Statens vegvesen og Midt-Troms regionråd gjennomføre en utredning om samferdsel og transport i Midt-Troms – Strategisk utredning Midt-Troms. Les mer

Fra Brøstadbotn til Beijing!

Vi avsluttet 2013 med et bedriftsbesøk hos Demas AS i Brøstadbotn. Her foredro Per og Ann-Brith Jensen om innovativ internasjonalisering fra ei lita bygd i Midt-Troms. Les mer