Om Profilgruppa

Profilgruppa er en tverrsektoriell sammenslutning av bedrifter og virksomheter innenfor nærings – og samfunnsliv i Midt-Troms. Gruppen har eksistert i over 25 år og har i dag omkring 50 medlemsbedrifter.

Majoriteten av bedriftene befinner seg innenfor industri og primærnæring, herunder sjømat, bygg og anlegg, energi og teknologi, men i medlemsmassen finnes også handel, bank, revisjon og forsikring, transport og reiseliv samt kompetanse og utviklingsaktører som studiesenter, kunnskapspark og næringshage. På offentlig side har Profilgruppa medlemmer fra Forsvaret, Statsskog, videregående skole, kommuner og regionråd.

Midt-Troms regionen består av de åtte kommunene Dyrøy, Sørreisa, Bardu, Målselv, Lenvik, Berg, Torsken og Tranøy, med til sammen ca. 30 000 innbyggere. Regionsenteret er Barnebyen Finnsnes som ligger strategisk plassert midt mellom byene Tromsø og Harstad. Midt-Troms er industrityngdepunktet i Troms fylke med fylkets markant høyeste sysselsettingsgrad innenfor industri.

Eksportgraden per sysselsatt er på 22% (til sammenligning ligger Tromsø og Harstad på henholdsvis 8 % og 7 %) og på landsbasis er Midt-Troms eksportregion nr. 10 av 48 målte regioner. Sjømatregion Senja med stor bredde både på fangst, fiskeindustri og oppdrett setter sitt preg på arbeidsmarkedet. Det samme gjelder Forsvaret, som har ca 1500 ansatte og 3000 vernepliktige i Midt-Troms-regionen.

Medlemsbedrifter

AMFI Drift avd Finnsnes

Kontaktperson: Stig Bergheim
Adresse: AMFI Finnsnes, 9300 Finnsnes

Bardu kommune

Kontaktperson: Toralf Heimdal
E-post: postmottak@bardu.kommune.no
Adresse: Postboks 40, 9365 Bardu
Nettside: www.bardu.kommune.no/

Berg kommune

Kontaktperson: Roar Jakobsen
E-post: postmottak@berg.kommune.no
Adresse: 9385 Skaland
Nettside: www.berg.kommune.no/

Bernh. Lund AS

Kontaktperson: Per Lund
E-post: per.lund@finnsnes.com 
Adresse: Postboks 55, 9305 Finnsnes
 

Bilsenteret Finnsnes AS

Kontaktperson: Raymond Harland
E-post: raymond@bruktbilspesialisten.no
Adresse: Postboks 74, 9305 Finnsnes
Nettside: http://www.bruktbilspesialisten.no/

Brødrene Karlsen AS

Kontaktperson: Rita Karlsen
E-post: mail@brkarlsen.no
Adresse: 9389 Husøy
Nettside: http://www.brkarlsen.no/

Bygg i Nord Gruppen AS

Kontaktperson: Bernt Endrerud
E-post: firmapost@bygginord.no
Adresse: 9305 Finnsnes
Nettside: http://www.bygginord.no/

Byggesystemer

Kontaktperson: Sten-Jonny Kildahl
E-post: Sten-Jonny.Kildahl@byggesystemer.no
Adresse: Botnhågen Sør, 9300 Finnsnes
Nettside: http://www.byggesystemer.no/index.html

CRC Sørreisa

Kontaktperson: Stig Jonny Haugen
E-post: stihaugen@mil.no
Adresse: 9310 Sørreisa
Nettside: www.forsvaret.no

Danske Bank

Kontaktperson: Odd Inge Larssen
E-post: odla@danskebank.no
Adresse: 9300 Finnsnes
Nettside: www.danskebank.no

Demas AS

Kontaktperson: Ann-Brith Jensen
E-post: demas@demas.no
Adresse: 9311 Brøstabotn
Nettside: www.demas.no

Ferdighus AS

Kontaktperson: Anita Endrestad
E-post: post@ferdighus.no
Adresse: 9310 Sørreisa
Nettside: www.ferdighus.no

Finnfjord AS

Kontaktperson: Geir Henning Wintervoll
E-post: firmapost@finnfjord.no
Adresse: 9305 Finnsnes
Nettside: www.finnfjord.no

Finnsnes Forum

Kontaktperson: Tord Magnussen
E-post: tord@finnsnesforum.no
Adresse: 9305 Finnsnes
Nettside: www.finnsnesforum.no

Finnsnes Hotell AS

Kontaktperson: Karina Grønvoll
E-post: firmapost@finnsnes-hotell.no
Adresse: 9305 Finnsnes
Nettside: www.finnsnes-hotell.no

Hamn i Senja - Senja Reiseliv AS

Kontaktperson: Ivar Fredriksen
E-post: booking@hamnisenja.no
Adresse: 9305 Finnsnes
Nettside: www.hamnisenja.no

Hæren

Kontaktperson: Gerd Rødland 
E-post: grodland@mil.no 
Adresse: 9325 Bardufoss
Nettside: Hæren

KPMG

Kontaktperson: John-Tore Berntsen
E-post: john-tore.berntsen@kpmg.no
Adresse: 9306 Finnsnes
Nettside: www.kpmg.no

KUPA AS

Kontaktperson: Trond Slettbakk
E-post: post@kupa.no
Adresse: 9306 Finnsnes
Nettside: www.kupa.no 

Lenvik Kommune

Kontaktperson: Geir-Inge Sivertsen
E-post: postmottak@lenvik.kommune.no
Adresse: 9306 Finnsnes
Nettside: www.lenvik.kommune.no

Målselv kommune

Kontaktperson: Nils Foshaug
E-post: postmottak@malselv.kommune.no
Adresse: 9325 Bardufoss
Nettside: www.malselv.kommune.no

Midt-Troms Regionråd

Kontaktperson: Louis Edvardsen
E-post:  lse@midt-troms.no
Adresse: 9305 Finnsnes
Nettside: www.midt-troms.no

Myre Holding AS

Kontaktperson: Per-Otto Myre
E-post: per-otto.myre@myre-elektro.no
Adresse: 9310 Sørreisa
Nettside: Myre Holding AS

Næringshagen Midt-Troms AS

Kontaktperson: Åsta Sortland
E-post: aasta.sortland@midt-tromsnh.no
Adresse: 9305 Finnsnes
Nettside: http://www.midt-tromsnh.no/

Nergård Senja AS

Kontaktperson: Ari Theodór Jósefsson
E-post: ri@nergard.no 
Adresse: 9380 Gryllefjord
Nettside: www.nergard.no

Nicopan Nord AS

Kontaktperson: Jan Fredrik Jenssen
E-post: firmapost@nicopan.no
Adresse: 9370 Silsand
Nettside: www.nicopan.no

NOFI Tromsø AS

Kontaktperson: Torgrim Rørtveit
E-post: post@nofi.no
Adresse: 9282 Tromsø
Nettside: www.nofi.no

Nord Senja Fisk AS

Kontaktperson: Egil Johansen
E-post: nords-as@online.no
Adresse: 9373 Botnhamn
Nettside: www.nordsenja.no

Nord-Norsk Trafikksenter AS

Kontaktperson: Tommy Bogstrand
E-post: tb@nnts.no 
Adresse: 9309 Finnsnes 
Nettside: https://nnts.no/

Oddvar Nes AS

Kontaktperson: Oddvar Nes
E-post: oddvar@lisebeate.no
Adresse: 9373 Botnhamn

SalMar Farming AS

Kontaktperson: Ørjan Jensen
E-post: salmar@salmar.no
Adresse: 7266 Kverna
Nettside: www.salmar.no

Senja 2020

Kontaktperson: Hogne Eidissen
E-post: hogne.eidissen@senja.kommune.no 
Adresse: 9300 Finnsnes
Nettside: http://senja2020.no/

Senja Avfall IKS

Kontaktperson: Tor-Helge Sørensen
E-post: firmapost@senja-avfall.no
Adresse: 9300 Finnsnes
Nettside: www.senja-avfall.no

Senja VGS

Kontaktperson: Stein Erik Svendsen
E-post: post.senja@troms.vgs.no
Adresse: 9300 Finnsnes
Nettside: www.senja.vgs.no

Skaland Graphite AS

Kontaktperson: Trond Abelsen
E-post: skaland@grafit.no
Adresse: 9385 Skaland
Nettside: www.graphite.no

Sørreisa Kommune

Kontaktperson: Jan-Eirik Nordahl
E-post: postmottak@sorreisa.kommune.no
Adresse: 9310 Sørreisa
Nettside: www.sorreisa.kommune.no

Sparebank 1 Nord-Norge

Kontaktperson: Siri Lund
E-post: siri.lund@snn.no
Adresse: 9305 Finnsnes
Nettside: www.sparebank1.no

Sparebanken Narvik

Kontaktperson: Odd Inge Larsen
E-post:  oil@sn.no
Adresse: 9305 Finnsnes
Nettside: www.sn.no

Statskog

Kontaktperson: Kåre Rasmussen
E-post: kare.rasmussen@statskog.no
Adresse: 9321 Moen
Nettside: www.statskog.no/

Stella Polaris AS

Kontaktperson: Hans-Ove Semmingsen 
E-post: hansove@stellapolaris.no
Adresse: 9300 Finnsnes
Nettside: www.stellapolaris.no

Storegga Entreprenør AS

Kontaktperson: Eivind Olsen
E-post: eivind@storeggagruppen.no 
Adresse: 9325 Bardufoss
Nettside: http://storeggagruppen.no 

Studiesenteret Midt-Troms

Kontaktperson: Vidar Gunnberg
E-post: https://ssmt.no/
Adresse: 9305 Finnsnes
Nettside: post@ssmt.no  

 

Troms Folkeblad AS

Kontaktperson: Steinulf Henriksen
E-post: sh@folkebladet.no
Adresse: 9305 Finnsnes
Nettside: www.folkebladet.no

Troms Kraft Entrepenør AS

Kontaktperson: Fredd Arnesen
E-post: fredd.arnesen@tromskraft.no 
Adresse: 9306 Tromsø
Nettside: www.tromskraft.no

UIT; Senter for karriere og arbeidsliv

Kontaktperson: Lars Buseth
E-post: lars.buseth@uit.no
Adresse: 9037 Tromsø
Nettside: www.uit.no

Visit Senja Region

Kontaktperson: Dan Björk
E-post: dan@visitsenja.no
Adresse: 9300 Finnsnes
Nettside: https://www.visitsenja.no/

Wilsgård Fiskeoppdrett AS

Kontaktperson: Fredd Wilsgård
E-post:Fredd@wilsgaard.no
Adresse: 9381 Torsken
Nettside: Wilsgård Fiskeoppdrett AS