Programmet

Pro­filgruppas Traineeprogram er et rekrutterings- og stabiliseringsprogram for Profilgruppas mer enn 50 medlemsbedrifter, deltagende kommuner, forsvaret og andre offentlige virksomheter i Midt-Troms. Hensikten med programmet er å tiltrekke seg unge og høykompetente arbeidstakere med høyere utdanning, og sørge for at de blir værende i regionen gjennom å integrere de både faglig og sosialt i regionens arbeids- og samfunnsliv.

Profilgruppas Traineeprogram skal tilby interessante og varierte arbeidsmuligheter, et attraktivt kompetanse- og utviklingsprogram og en grundig introduksjon i Midt-Troms regionens samfunns – og næringsliv. Traineene integreres i gruppens nettverk gjennom deltagelse i et omfattende årsprogram med tema – og medlemsmøter, bedriftsbesøk og studieturer, samt gjennom mentorveiledning fra ledere i samfunns – og næringsliv i regionen. Gjennom Studiesenteret Midt-Troms og deres satsing på næringsretta høyere utdanning, kan traineene gjennomføre formelle kompetansehevingstiltak.

Pro­filgruppas Traineeprogram er åpent for alle nyutdannede kandidater fra høgskole og universitet, innenfor fagområder som er relevante for medlemsbedriftene. Traineeordningen er inne i sitt femte år, og 22 traineer fordelt over fem kull og ti elleve bedrifter har vært eller er involvert i programmet. Sivilingeniører og ingeniører med fordypning i matte og fysikk, materialteknologi, produktutvikling, energi, klima og miljø, prosess- og gassteknologi, industriteknikk, byggeteknikk og vann og avløp – samt traineer med bakgrunn fra fiskerifag, økonomi og administrasjon, shipping management og statsvitenskap er alle representert i programmet.

Bedriftene som så langt har benyttet seg av traineeordningen er Finnfjord AS, KUPA AS (tidligere Utviklingssenteret), Senja Avfall IKS, Brødrene Karlsen AS, SalMar Nord AS, Wilsgård Fiskeoppdrett AS, Arctic Filet ASFinnsnes Mekaniske AS, Leiknes AS, Lenvik kommune og OPSSTØ Hæren. 

For Profilgruppa og det øvrige samfunnslivet i Midt-Troms´ del har den regionale traineeordninga vært meget suksessfull. Flere av traineene har fått ledende stillinger i sine respektive bedrifter, bidratt til prosjekter på tvers av bedrifter og næringer, kjøpt bolig i regionen og bidratt til økt bolyst gjennom ulike aktiviteter. 

Alle ProfIlgruppas bedrifter og virksomheter er invitert inn i traineprogrammet, og er således aktuell som arbeidsplass for traineene. 

Ta gjerne kontakt for nærmere opplysninger om hvilke fagområder som kan være aktuelle. Kanskje er det akkurat deg vi søker!