Programmet

Profilgruppas traineer vil integreres i gruppens nettverk gjennom deltagelse i et omfattende årsprogram med tema – og medlemsmøter, bedriftsbesøk og studieturer, samt gjennom mentorveiledning fra ledere i samfunns – og næringsliv i regionen. Gjennom Studiesenteret Finnsnes og deres satsing på næringsretta høyere utdanning, vil traineene få tilbud om formelle kompetansehevingstiltak.

Alle ProfIlgruppas bedrifter og virksomheter er invitert inn i traineprogrammet, og er således aktuell som arbeidsplass for traineene. Det er imidlertid et knippe bedrifter som ønsker å videreføre programmet og disse bedriftene er klare til å ta imot femte kull med traineer høsten 2018.

Profilgruppas Traineeprogram er åpent for alle nyutdannede kandidater fra høgskole eller universitet, innenfor fagområder som er relevante for Profilgruppas medlemsbedrifter. Det er ingen begrensinger knyttet til alder eller nasjonalitet. Ta kontakt for nærmere opplysninger om hvilke fagområder som kan være aktuelle. Kanskje er det akkurat deg vi søker!