Erland Østensen

Erland Østensen fra Drøbak er ansatt som revisor ved KPMG på Finnsnes. Han er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøgskole i Bergen.

Mats Henrik Anti

Mats Henrik Anti er utdannet innenfor bygg- og anleggsteknikk, prosessteknologi og ledelse ved Norges Arktiske Universitet. Han kommer fra Kautokeino, og har etter noen år i Nordreisa, Narvik, Tromsø og Alta, siktet seg inn på drømmejobben som controller hos Wilsgård Fiskeoppdrett i Torsken.

Konstanse Karlsen

Konstanse Karlsen er utdannet fiskerikandidat ved Norges Fiskerihøgskole i Tromsø. Nå er hun tilbake i familiebedriften Brødrene Karlsen på Husøy, hvor hun blant annet jobber med salg og markedsføring.

William Evje Nodland

William Evje Nodland fra Egersund er ansatt som automasjonsingeniør hos Arctic Filet i Torsken, hvor han skal jobbe med mange spennende prosjekter. Han kommer fra Egersund, og er utdannet sivilingeniør ved UiS og Norges Arktiske Universitet.

Håkon Storeng

Håkon Storeng fra Narvik er utdannet Siviløkonom ved NHH og prosessingeniør ved Norges Arktiske Universitet i Narvik. Nå jobber han som Controller hos Arctic Filet i Torsken.

Erik Anton Slettmo

Erik Anton Slettmo er utdannet maskiningeniør ved Norges Arktiske Universitet i Narvik. Han kommer fra Dyrøy, og jobber nå på Finnfjord AS.

Nora Seel-Bahr

Nora Seel-Bahr fra Tønsberg er tilsatt som byggesaksbehandler i Lenvik kommune. Hun er utdannet statsviter ved NTNU og Norges Arktiske Universitet.

Hanne Mette Hustad

Hanne Mette Hustad kommer opprinnelig fra Sørøya i Finnmark. Hun er utdannet sivilingeniør innen industriell kjemi og bioteknologi ved NTNU i Trondheim, og jobber nå ved Finnfjord AS.

Marius Aksnes Janvin

Marius Aksnes Janvin er tilsatt som arealplanlegger i Lenvik kommune. Han er utdannet byggingeniør ved Universitetet i Agder, og kommer opprinnelig fra Flekkefjord.