VELLYKKET MARINT LEVERANDØRSEMINAR

I forbindelse med årets utgave av Husøydagan arrangerte Profilgruppa, i samarbeid med Norsk Industri og Fiskeri - og havbruksnæringens landsforening FHL dialogseminaret "Marin leverandørnæring i vekst". Seminaret rettet fokus på en rekke utfordringer.

 

Blant spørsmålene som ble reist var:

Sentrale representanter fra sjømatnæringa, leverandørindustrien, forskningsmiljøene og virkemiddelapparatet var møtt opp for å gi sine innspill på disse problemstillingene. I tillegg til foredragsholderne stilte nærmere 70 tilhørere opp på samfunnshuset på Husøya denne fredagen. De fikk oppleve engasjerte og framoverlente innlegg som alle hadde til hensikt å skape videre fruktbar debatt og skape grobunn for videre utvikling innenfor næringa. Profilgruppa ønsker å jobbe med flere av disse problemstillingene og vil inngå i en evalueringsprosess utover høsten.

Ønsker dere å lese mer om de spennende foredragene ligger alle vedlagt nederst i artikkelen.

 

 

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettstedet vårt for at du skal kunne åpne innhold og utføre handlinger.