Om Profilgruppa

Profilgruppa er en tverrsektoriell sammenslutning av bedrifter og virksomheter innenfor nærings – og samfunnsliv i Midt-Troms. Gruppen har eksistert i snart 30 år og har i dag omkring 50 medlemsbedrifter.

Majoriteten av bedriftene befinner seg innenfor industri og primærnæring, herunder sjømat, bygg og anlegg, energi og teknologi, men i medlemsmassen finnes også handel, bank, revisjon og forsikring, transport og reiseliv samt kompetanse og utviklingsaktører som studiesenter, kunnskapspark og næringshage. På offentlig side har Profilgruppa medlemmer fra Forsvaret, Statsskog, videregående skole, kommuner og regionråd.

Midt-Troms regionen består av kommunene Dyrøy, Sørreisa, Bardu, Målselv og Senja med til sammen ca. 30 000 innbyggere. Regionsenteret er byen Finnsnes som ligger strategisk plassert midt mellom byene Tromsø og Harstad. Midt-Troms er industrityngdepunktet i landets nordligste fylke og mer enn 10 % av den samla sysselsettinga er industriarbeidsplasser.  Sjømatregion Senja med stor bredde innenfor både fangst, fiskeindustri og havbruk preger arbeidsmarkedet i stadig større grad. Det samme gjelder Forsvaret, som har omlag 1500 ansatte og 3000 vernepliktige i Midt-Troms-regionen.