FAGSEMINAR HUSØYDAGAN

Husøydagan 2021 arrangeres 20-22. august. Profilgruppa er i gang med planlegginga av årets fagseminar som har fått tittelen Verdiskaping, arbeidsplasser og vekst - industriens rolle i den nord-norske samfunnsutviklinga. Seminaret gjennomføres fredag 20. august og er et samarbeid mellom Profilgruppa, Husøydagan og Sjømatklyngen Senja. 

 Hold av datoen - nærmere program følger:-)