TEMAMØTE: STRØMTILFØRSEL I ET 10-ÅRS PERSPEKTIV

Profilgruppa inviterer til temamøte på Finnfjord mandag 21. mars 2022 og spør; VIL DET BLI TILGANG TIL NOK STRØM FOR DEN UTVIKLINGA OG VEKSTEN VI ØNSKER I VÅR REGION, DE NÆRMESTE ÅRENE?

 Tid: mandag 21. mars 2022 kl. 12:00- 16:00

Sted: Finnfjord AS

Påmelding: Klikk her

NB! Alle som ønsker å delta på møte må være påmeldt. Dette av hensyn til klargjøring av adgangskort på Finnfjord. Møtedeltagerne bes stille kl. 12:00 for felles innkjøring på anlegget, se anvisning for innkjøring og parkering nedenfor.