STEDSUTVIKLING à la TORSKEN

Unge, kloke hoder ønsker seg interessante jobber og et godt sted å bo. Boligmangel i kombinasjon med manglende bredde i arbeidsmarkedet er derfor en dårlig oppskrift på stedsutvikling. Fredag 10. juni besøker Profilgruppa Torskenbygda, Wilsgårdkonsernet og nysatsingen Senja by Heart. Her har de nemlig prøvd en helt egen oppskrift. 

PÅMELDING TIL MØTET GJØR DU HER (Grunnet bestilling av mat og transport, ber vi om at påmelding skjer seinest fredag 3. juni.)

Med hovedbase i Senjabygda Torsken har familien Wilsgård gjennom flere generasjoner bygget opp sin virksomhet knytta til havet. I dag er Wilsgård først og fremst et fullintegrert havbrukskonsern med aktivitet langs hele verdikjeden fra settefisk og matfiskprodusjon til slakteri, foredling og salg - en samlet aktivitet som sysselsetter omlag 60 personer. Omlag like mange sysselsettes imidlertid gjennom annen aktivitet som brødrene Fredd og Vidkun Wilsgård genererer, gjennom fiske og fangst, boligbygging og reiselivsutvikling i Torskenbygda. Et betydelig antall boliger er ført opp i regi av bedriften de siste årene. Det nedlagte fiskemottaket i bygda er renovert og gjenåpnet som Torsken Fiskeindustri og reiselivsatsingen Senja by Heart omfatter både restaurant, aktiviteter og opplevelser, møte og selskapsfasiliteter i tillegg til overnatting gjennom Senja Fjordcamp (hytter og bobilcamp), Torsken Brygge (rom) og Torskensenteret (leiligheter).

Wilsgård og Torsken er med andre ord en ganske illustrerende ramme når Profilgruppa inviterer til sommeravslutning og temamøte om Stedsutvikling gjennom nye arbeidsplasser og boligbygging. Profilgruppa vil også arrangere årsgruppemøte i forbindelse med dette møtet (innkalling med saksdokumenter er tilgjengeliggjort i egen sak). Vi avslutter kvelden med en god årsmøtemiddag i restauranten Senja by Heart. Profilgruppa vil sette opp busstransport til Torsken med avgang fra Finnsnes kai kl. 14:00 og retur etter årsmøtemiddagen.

Foreløpig tidsplan for arrangementet er 

14:00  Bussavgang fra Finnsnes kai

15:00  Møtestart på Torskensenteret

  • lett bespisning
  • velkommen til Torsken og Wilsgård
  • årsgruppemøte
  • temamøte
  • omvisning Senja by Heart

19:00  Årsmøtemiddag

22:00 Bussavgang fra Torsken