"Det har vært en drømmestart i Midt-Troms"

1. september delte Nordlys en artikkel om Profilgruppas Traineeprogram der tidligere traineer uttalte seg om viktigheten av programmet. Her er et sammendrag.

Sosialt nettverk

"Sositalt nettverk er det viktigste for å få og beholde kompetanse i Nord-Norge og utenfor de store byene. Det har gjort Traineeprogrammet i Midt-Troms til en suksess."

En ting er å tiltrekke seg ung kompetanse, et annet viktig moment er å sørge for at de blir værende i regionen også etter de to årene i traineeordningen. 

Traineene får ikke bare kjennskap til næringslivet i regionen, men de får også muligheten til å bygge et unikt nettverk som de ellers ville brukt lang tid på å bygge. Med Profilgruppa i ryggen inkluderes traineene i et større nettverk. 

De tidligere traineene trekker frem flere suksessfaktorer for å beholde ung arbeidskraft i regionen. Her er noen av dem: Sosialisering sammen med andre traineer, nettverksbygging med bedrifter og ledere, mentorveiledning fra ledere i regionen og kjennskap til næringslivet og utviklingen i regionen. 

Rekruttering

Det å bedre tilgangen til kvalifisert og kompetent arbeidskraft er avgjørende for utviklingen av næringslivet i Midt-Troms og i Nord-Norge. Traineeprogrammet bidrar med å stoppe lekkasjen av arbeidstakere gjennom å inkludere til- og medflyttere både faglig og sosialt gjennom regionens arbeids- og samfunnsliv.

Traineeprogrammet etterspør markedet hva som trengs og jobber deretter med å ansette personer med riktig profil og bakgrunn. 

Alle bedrifter er avhengig av arbeidskraft og for noen bedrifter er Traineeprogrammet en av de viktigste arenaene for rekruttering.

Sparebank1 Nord-Norge ser viktigheten av ordningen og har gått inn med økonomisk støtte gjennom Samfunnsløftet.

 

Les hele artikkelen her.