Trainee ved Finnfjord AS

Søknadsfrist: 7. mars 2021

Finnfjord AS ser etter traineer innen: IT utvikling - Elkraft - Produktutvikling og produksjon - Industriell økonomi - Økonomi

Om virksomheten:
Finnfjord er en av Europas ledende produsent av ferrosilisium og mikrosilika. Vi har Norges største anlegg for gjenvinning av overskuddsenergi - der vi produserer elektrisk kraft tilsvarende opp til et halvt Alta-kraftverk.
Sammen med UiT - Norges Arktiske Universitet - forsker vi på produksjonsmetoder som tar sikte på å redusere CO2-utslippet til smelteverket med ca. 50%. Finnfjord omsetter årlig for over 1 milliard kroner og har 130 ansatte.

Les mer på www.finnfjord.no

Finnfjord rekrutterer nyutdannede på Bachelor- og Master-nivå i trainee-stillinger. Som trainee hos oss knyttes du opp mot "Profilgruppas traineeprogram", en regional traineesatsing i Midt-Troms. Mer info nederst i utlysningsteksten.


For oppstart sommer/høst 2021 ser vi etter traineer i følgende fagområder:

  • IT utvikling
  • Elkraft
  • Produktutvikling og produksjon
  • Industriell økonomi 
  • Økonomi / Controller

IT utvikling
Utvikling og vedlikehold av interne datasystemer rettet mot produksjon og ulike administrative funksjoner, integrasjon mellom interne og eksterne datasystemer for å forbedre og effektivisere arbeidshverdagen til alle i organisasjonen.
Systemene hos Finnfjord er Windows-baserte og er utviklet over flere år.  Dette medfører at vi har et vidt spenn av metodikk og arkitektur. Vi har Microsoft SQL Server, Microsoft IIS og utviklingsverktøyene er i all hovedsak levert av Microsoft, som Microsoft Visual Studio. Vi koder blant annet i C#, HTML, ASP, Javascript/jQuery og SQL. Vi blir mer og mer integrert mot våre partnere og utvikler våre egne integrasjonsløsninger mot disse. Vi gjør utstrakt bruk av REST API’er, både for å hente og gi fra oss informasjon.

Elkraft
Delta i eller lede prosjekter: modifikasjoner, vedlikehold og investeringer. Både i egen avdeling og på tvers av avdelinger.
Inngå i avdelingens daglige arbeidsledelse.
Driftsleders stedfortreder.

Produktutvikling og produksjon
Delta i eller lede tekniske prosjekter: modifikasjoner, vedlikehold og investeringer, på tvers av avdelinger.
Delta i FoU-aktiviteter for videreutvikling av våre prosesser.

Industriell økonomi
Jobbe med de strategiske og kommersielle aspektene av våre aktiviteter, leverandøroppfølging, kontrakter, rammeavtaler, lagerhold mv. 
Sørge for at vi etterlever krav og rammebetingelser gjeldende for vår virksomhet.
Delta i eller lede forbedringsprosjekter.

Økonomi 
Vi er på utkikk etter en fleksibel person med relevant høyere utdanning. Vedkommende vil få en unik mulighet til å jobbe bredt innen fagområde økonomi, dette med et mål om å bidra til økt lønnsomhet og vekst. Naturlig oppgaver spenner fra fakturering, regnskap til budsjettering. I tillegg vil oppgavene fokusere kommersielle aspektene av våre aktiviteter, som leverandøroppfølging, kontrakter, rammeavtaler, lagerhold mv. Dette gjøres gjennom kontinuerlig fokus på å etterleve krav og rammebetingelser gjeldende for vår virksomhet. Vår søken etter kontinuerlige forbedringer ligger til vår kultur, herunder også knyttet til økonomiaspektet.

For alle stillingene kreves

  • Utdanning på høyskolenivå
  • Gode kommunikasjonsevner
  • Strukturert i arbeidsform
  • Følge våre verdier: ansvarlig, nysgjerrig og effektiv

Vi er ute etter deg som trives i et produksjonsmiljø der du er i kontakt med personer fra mange fagmiljøer. Du må kunne jobbe selvstendig og trives i en hektisk hverdag med mange praktiske utfordringer. 

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved å kontakte COO Erlend Olsen på tlf: 995 42 792 eller på e-post: erlendo@finnfjord.no.

Omfang og varighet
Traineeprogrammet varer i 2 år med oppstart i august/september

Arbeidssted
Finnfjord, Senja kommune

Kontaktpersoner
Finnfjord AS                    Erlend Olsen            erlendo@finnfjord.no            995 42 792
Traineeprogrammet         Ramona Nesshaug    trainee@profilgruppa.no       959 47 404

Søknadsfrist
7. mars 2021

 

Søk her: https://finnfjord.recman.no/job.php?job_id=181315 


Om Profilgruppas Traineeprogram:
Som trainee hos Finnfjord AS får du delta i Profilgruppas Traineeprogram sammen med andre traineer fra ulike bedrifter og virksomheter i Midt-Troms. Profilgruppas traineer vil inkluderes i gruppens nettverk gjennom deltagelse i et omfattende årsprogram med tema og medlemsmøter, bedriftsbesøk og studieturer. Traineene får også ta del i et mentorprogram sammen med ledere fra regionen.

Pro­filgruppas Traineeprogram er et rekrutterings- og stabiliseringsprogram for Profilgruppa og Sjømatklyngen Senja sine medlemsbedrifter, deltagende kommuner og offentlige virksomheter. Hensikten er å tiltrekke seg unge og kompetente arbeidstakere med høyere utdanning, og sørge for at de blir værende i regionen gjennom å inkludere de faglig og sosialt i regionens arbeids- og samfunnsliv. Programmet har en varighet på 2 år, med oppstart i august 2021. 

Har du spørsmål knyttet til Profilgruppas Traineeprogram? Ta gjerne kontakt med traineekoordinator Ramona på tlf: 959 47 404 eller e-post: trainee@profilgruppa.no.

Les mer om Traineeprogrammet på http://www.profilgruppa.no/traineeprogram.
Følg oss gjerne på Facebook "Profilgruppas Traineeprogram" og på Instagram @Profilgruppastraineeprogram.