Økonomimedarbeider Trainee hos IKO Holding AS (Hamn i Senja)

Søknadsfrist: 6. mai 2021

Vil du bli med i forvaltning og utvikling av et av Norges mest spennende reiselivsanlegg?

Stillingsprofil
Formell arbeidsgiver: IKO Holding AS
Tittel: Økonomimedarbeider Trainee
Rapporterer til: Økonomisjef i IKO Holding AS
Helårsstilling: Fast stilling i 2-årig traineeprogram, med mulighet for forlengelse
Arbeidssted: Hamn i Senja
Tiltredelse: August 2021

Om IKO Holding AS / IKO-Gruppen
IKO Holding AS eies av Ole-Henning Fredriksen og Kurt-Roger Fredriksen med familier. IKO Holding AS har virksomheter innen primært reiseliv og eiendom. I tillegg ivaretar IKO Holding AS en del konsernfunksjoner for datterselskapene innen regnskap og økonomistyring. Samlet betegnes virksomheten som inngår i konsernet som «IKO-Gruppen».

Reiseliv
Hovedvirksomheten innen reiseliv er resorten Hamn i Senja (Senja Reiseliv AS).
Hamn i Senja er blitt anerkjent som et av Norges beste og mest spennende reisemål. Hamn i Senja er en resort med moderne boenheter av høy standard, samt fasiliteter for kurs og konferanse. Resorten har en egen aktivitetsavdeling som tilbyr et stort og variert spenn av naturbaserte aktiviteter på sjø og land. Senja Reiseliv AS har normalt ca. 25 medarbeidere på helårsbasis, mens det gjennom sommersesongen er ca. 40 medarbeidere.

Les mer her: www.hamnisenja.no

Eiendomsutvikling
Hovedvirksomheten innen eiendomsutvikling er datterselskapet IKO Bygg AS.
IKO Bygg AS har 2 faste medarbeidere, og engasjerer ytterligere personell etter behov i de til enhver tid pågående bygge- og utviklingsprosjekter. Eiendomsutviklingen har hittil i hovedsak vært utvikling, bygging og salg av fritidsboliger i området rundt Hamn i Senja. I tillegg foreligger planer for prosjekter innen boligutvikling.

Vi tilbyr:

 • Varierte oppgaver innen regnskapsførsel, økonomistyring, prosjektregnskap, mm.
 • Utviklende stilling som en del av teamet i et av Norges mest profilerte reiselivsanlegg
 • Hyggelige arbeidskolleger i et internasjonalt og uformelt arbeidsmiljø
 • En uslåelig vakker natur å jobbe og bo i
 • Jobbrotasjon til andre avdelinger i virksomheten for å oppnå forretningsforståelse for hele virksomheten
 • Trivelige gjester
 • Mulig tilgang på personalbolig
 • 2-årig deltagelse i Profilgruppas Traineeprogram
 • Det vil legges til rette for at oppgavene innen økonomi kan kombineres med andre oppgaver og ansvarsområder i konsernet. Eksempelvis innen drift av IKO-gruppens IT-systemer, salgsrelaterte prosesser, kvalitetsstyring, prosjektrelaterte oppgaver eller annet. Dette vil tilpasses interesser, ønsker og kvalifikasjoner hos Økonomimedarbeider

Arbeidsoppgaver:

 • Regnskap og økonomistyring i de ulike virksomhetene i IKO-gruppen
 • Løpende samarbeid med Økonomisjef i IKO Holding AS, samt HR-sjef og adm dir i Senja Reiseliv AS. Dessuten samarbeid med øvrige medarbeidere i drift og prosjekter etter behov.
 • Regnskapsførsel: avstemming av balansekonto, inntekter og kostnader, lønn osv.
 • Fakturering og inndrivelse av utestående fordringer
 • Bidra i teamarbeid i reiselivsvirksomheten og prosjektarbeid i eiendomsutviklingen
 • Det vil kunne tilordnes andre oppgaver og ansvarsområder etter avtale

Vi ser etter deg som…

 • Har økonomiutdannelse på bachelornivå, eller tilsvarende
 • Har interesse og forståelse for regnskap og økonomistyring
 • Liker å holde deg faglig oppdatert innen økonomistyring, regnskap og IT-systemer
 • Har indre driv og et stort ønske om å lære og utvikle deg innenfor regnskap- og økonomistyring
 • Har gode grunnleggende kunnskaper om Excel
 • Har gode muntlige og skriftlige språkkunnskaper i Norsk og Engelsk (flere språk er et pluss)
 • Evner å jobbe strukturert, planmessig, analytisk og nøyaktig, men også fleksibelt og dynamisk
 • Har gode samarbeidsegenskaper, godt humør, og trives både i team og som selvstendig
 • Er initiativrik, løsningsorientert, serviceinnstilt og kundeorientert

Har du spørsmål knyttet til stillingen? Ta gjerne kontakt med Daglig leder i IKO-gruppen: Ole Henning Fredriksen; ohf@hamnisenja.no; tlf 905 05 422 eller Økonomileder: Kurt-Johnny Jenssen, kjj@hamnisenja.no, tlf 924 08 334

 

Om Traineeprogrammet
Som Trainee hos IKO Holding AS får du delta i Profilgruppas Traineeprogram sammen med andre traineer fra ulike bedrifter og virksomheter i Midt-Troms. Profilgruppas traineer vil inkluderes i gruppens nettverk gjennom deltagelse i et omfattende årsprogram med tema og medlemsmøter, bedriftsbesøk og studieturer. Traineene får også ta del i et mentorprogram sammen med ledere fra regionen.

Pro­filgruppas Traineeprogram er et rekrutterings- og stabiliseringsprogram for Profilgruppa og Sjømatklyngen Senja sine medlemsbedrifter, deltagende kommuner og offentlige virksomheter. Hensikten er å tiltrekke seg unge og kompetente arbeidstakere med høyere utdanning, og sørge for at de blir værende i regionen gjennom å inkludere de faglig og sosialt i regionens arbeids- og samfunnsliv. Programmet har en varighet på 2 år, med oppstart i august 2021.  

Har du spørsmål knyttet til Profilgruppas Traineeprogram? Ta gjerne kontakt med Traineekoordinator Ramona på tlf: 959 47 404 eller e-post: trainee@profilgruppa.no.

Les mer om Traineeprogrammet på http://www.profilgruppa.no/traineeprogram.
Følg oss gjerne på Facebook "Profilgruppas Traineeprogram" og på Instagram @Profilgruppastraineeprogram.

 

Søknad med CV og karakterutskrift sendes samlet i et dokument til trainee@profilgruppa.no