Trainee hos Fjellknatt Arkitektstudio AS

Søknadsfrist: 20. juni 2021

Vi ser etter deg som vil bli Trainee Arkitekt/Landskapsarkitekt med lokasjon i porten til Senja

Fjellknatt Arkitektstudio AS har siden oppstart i 2017 levert tjenester innen arkitekturprosjektering, interiør, landskapsplanlegging, arealplanlegging og oppmåling. Vi er samarbeidspartner med mange kommuner i Midt-Troms, de største entreprenørene og flere profesjonelle eiendomsutviklere.

Vi er opptatt av å ivareta byggherrenes premisser samtidig som vi ivaretar helheten i utforming og planlegging av de ulike prosjektene vi jobber med. Vi er opptatt av å skape gode prosjekter som evner å imøtekomme samfunnets behov i fremtiden. Som gir forutsigbarhet, trygghet og kvalitet.

Vi tror på kompromissløshet ved å stadig utforske og utfordre. Vi bidrar til forutsigbarhet og realisering av prosjekter gjennom faglig kunnskap, engasjement og ikke minst gjennom god samhandling og kommunikasjon.

Vi har erfart at det ligger mange muligheter i å starte opp arkitektkontor og drive med byggeprosjekter, by- og stedsutvikling sentralt i Midt-Troms og porten til Senja; en region med stort potensiale. Vi møter mye positivisme som et nyetablert og ungt kontor både hos kommunene og i næringslivet for øvrig.

Fjellknatt har en økende oppdragsmengde og vi søker derfor;

 • Arkitekt
 • Landskapsarkitekt

Dine arbeidsoppgaver kan være:

Arkitekt:

 • Arkitekturfaglig prosjektering, fra tidlig fase til detaljprosjekt
 • Ansvarlig søker
 • Bruke Revit som hovedtegneverktøy
 • Bruke Adobe-programmene.

Landskapsarkitekt:

 • Mulighetsstudier, skisse, for og detaljprosjektering
 • Arealplanlegging
 • Prosjektadministrasjon
 • Bruke Auto Cad, Focus Arealplan, Revit, In design og andre visualiseringsverktøy

Vi ønsker deg som er:

 • Kreativ, selvstendig og engasjert
 • Vil bidra til et godt sosialt og faglig miljø
 • Har master i landskapsarkitektur/arkitektur (noen års erfaring er greit)
 • Er opptatt av markedsarbeid og forstår kundeverdi.
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk/skandinavisk språk er påkrevd.
 • Fordel om du allsidig og kan jobbe med varierte oppgaver innafor arkitektur, landskap og plan.

Hos oss får du:

 • Delta i utviklende, spennende og varierte oppdrag
 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Gode personlige utviklingsmuligheter
 • Gode betingelser i et hyggelig og faglig bredt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser og fleksible arbeidstidsordninger
 • Deltagelse i traineeprogram med fokus på faglig utvikling, nettverk og sosiale aktiviteter

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til daglig leder på tlf. 93 68 39 86 eller på e-post til inga@fjellknatt.no.

Omfang og varighet
Traineeprogrammet varer i 2 år med oppstart i august/september

Arbeidssted
Finnsnes, Senja kommune

Kontaktpersoner
Fjellknatt Arkitektstudio AS      Inga Tamosaityte       inga@fjellknatt.no                      93 68 39 86
Traineeprogrammet                Ramona Nesshaug     trainee@profilgruppa.no              95 94 74 04

Søknadsfrist:

 1. juni 2021

Søknad med CV og vitnemål sendes til trainee@profilgruppa.no

Om Profilgruppas Traineeprogram:
Som trainee hos Fjellknatt Arkitektstudio AS får du delta i Profilgruppas Traineeprogram sammen med andre traineer fra ulike bedrifter og virksomheter i Midt-Troms. Profilgruppas traineer vil inkluderes i gruppens nettverk gjennom deltagelse i et omfattende årsprogram med tema og medlemsmøter, bedriftsbesøk og studieturer. Traineene får også ta del i et mentorprogram sammen med ledere fra regionen.

Pro­filgruppas Traineeprogram er et rekrutterings- og stabiliseringsprogram for Profilgruppa og Sjømatklyngen Senja sine medlemsbedrifter, deltagende kommuner og offentlige virksomheter. Hensikten er å tiltrekke seg unge og kompetente arbeidstakere med høyere utdanning, og sørge for at de blir værende i regionen gjennom å inkludere de faglig og sosialt i regionens arbeids- og samfunnsliv. Programmet har en varighet på 2 år, med oppstart i august 2021. 

Les mer om Traineeprogrammet på http://www.profilgruppa.no/traineeprogram.
Følg oss gjerne på Facebook "Profilgruppas Traineeprogram" og på Instagram @Profilgruppastraineeprogram.

Har du spørsmål knyttet til Profilgruppas Traineeprogram? Ta gjerne kontakt med traineekoordinator Ramona på tlf: 959 47 404 eller på e-post: trainee@profilgruppa.no