Trainee Skogmester hos Målselv Kommune

Søknadsfrist: 13. mars 2022

Ønsker du en grønn karriere i vakre Målselv kommune?

Målselv kommune er en stor skog- og utmarkskommune med mangfoldige arealressurser, sterke bygdesamfunn, levende kulturtilbud og et variert arbeids- og næringsliv. Ved siden av arealkrevende næringer som tradisjonelt jordbruk, skogbruk og reindrift er kommunen vertskommune for blant annet Forsvaret, en rekke reiselivsbedrifter, samt andre natur- og utmarksaktører. Kommunen har et særlig fokus på å videreutvikle disse aktørene til et regionalt kompetansenettverk innen utmarksforvaltning. Skogbruk, jakt, fiske og friluftsliv står sterkt i kommunen.

Målselv Kommune søker nå en Skogmester Trainee til Teknisk Enhet i kommunen. Enheten har ansvar for kommunal samfunnsutvikling og tekniske tjenester. Stillingen som Skogmester Trainee er underlagt denne enheten, og har fast kontorsted i et faglig sterkt miljø på Skogbrukets Hus på Andselv.

Stillingen er en fast stilling i Målselv kommune, utover Traineeprogrammet, som varer i 2 år med oppstart høsten 2022.

Arbeidsoppgaver:

 • Sikre rammebetingelsene til skogbruket, skogkultur/driftsteknikk
 • Tilskuddsforvaltning og bidra til utvikling i alle ledd av verdikjeden
 • Saksbehandling etter jord- og skoglov med forskrifter, samt saksbehandling i andre utmarkssaker
 • Forvaltning av kommunens skog- og utmarkseiendommer
 • Delta i ulike prosjekter innen egne og andres fagområder
 • Bidra til å videreutvikle kompetansenettverket innen skog og utmarksforvaltning
 • Samarbeid med skogeiere, entreprenører og evt. kontakt med myndigheter

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning på universitet- /høgskolenivå innen skogbruk eller annen relevant fagkrets
 • Kunnskap, og evt. relevant praksis om skog- og tre næringa
 • Kjennskap til sektorlovgivning og plan- og bygningsloven
 • Fordel med kunnskaper innen bruk av GIS- verktøy
 • Sertifikat B og disponere egen bil
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne

Vi ser etter deg som

 • Er fleksibel og håndterer hektiske dager
 • Evner å kommunisere godt og samarbeide med andre
 • Er selvstendig og har fokus på gode helhetsløsninger

Vi tilbyr:

 • Arbeidsoppgaver med mangfoldige utfordringer innenfor aktuelle fagområder
 • Gode forsikringsordninger
 • Fleksitidsordning
 • Lønn etter avtale
 • Et utviklende tverrfaglig miljø og sosialt godt arbeidsmiljø!
 • Deltagelse i Trainee Senja med faglige og sosiale samlinger

 

Søk her!

 

Om Trainee Senja:
Trainee Senja er et rekrutterings- og stabiliseringsprogram Midt-Troms regionens bedrifter og virksomheter. Hensikten er å tiltrekke seg nyutdannede arbeidstakere, og sørge for nettverksbygging og trivsel gjennom å inkludere de faglig og sosialt i regionens arbeids- og samfunnsliv. Programmet har en varighet på 2 år, med oppstart hver høst.

Som trainee hos Målselv Kommune får du delta i Trainee Senja sammen med andre traineer fra ulike virksomheter i Midt-Troms. Traineene inkluderes i næringsklyngen Profilgruppa sitt nettverk gjennom deltagelse på årsprogram med tema og medlemsmøter, bedriftsbesøk og studieturer. Traineene får også ta del i et mentorprogram sammen med ledere fra regionen.

Klikk her for å komme på Trainee Senja sin hjemmeside.
Følg oss gjerne på Facebook og på Instagram.

Klikk deg inn på Bolyst Målselv for å finne nyttig informasjon om hvordan det er å leve og bo i Målselv

Klikk deg inn på Midt-Troms brosjyren, for å få mer informasjon om arbeidsmuligheter, offentlige tjenester, fritid, samfunn, utdanning og næringsliv i Midt-Troms regionen.