Trainee Økonomi hos Wilsgård AS

Søknadsfrist: 3. april 2022

Er du eventyrlysten og liker å jobbe med tall? Da kan en jobb på eventyrøya Senja være midt i blinken!

Wilsgård Fiskeoppdrett AS er morselskap i konsernet som omhandler produksjon innen matfiskproduksjon, settefiskanlegg i Kåfjord i Nord Troms og slakteri og videreforedling i Torsken på Senja. Konsernet har passert 130 medarbeidere. Våre eiere er etablert innen reiseliv og salg av foredlede produkter i eget Wilsgård-brand, og høsten 2021 åpnet vi et mindre hvitfiskmottak med tilknyttet foredlingskapasitet. Selskapet er i kontinuerlig utvikling, både innen eksisterende virksomheter og ved etablering av nye.

Les mer om Wilsgård konsernet her.

Vi søker en person som skal jobbe med økonomi i morselskapet og på tvers av selskapene i konsernet. I Wilsgård vil en bli kjent med hele næringskjeden, samt nye aktivitetsområdene som etableres. Vår visjon er å tenke laks. Det gjør vi i kjernevirksomheten, men også i de øvrige selskapene i konsernet.

Arbeidsoppgaver:

 • Lønnsarbeid
 • Månedlig økonomirapportering
 • Være selskapets kontakt for revisor og regnskapsfører
 • Budsjettarbeid
 • Bidra til utvikling/forbedring av selskapets systemer, prosesser og rutiner innenfor økonomi
 • Være intern rådgiver og sparringpartner overfor daglig leder
 • Utføre kontrollerfunksjon
 • Delta i spennende utviklingsprosjekter

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdanning innen økonomi på bachelor eller masternivå
 • Beherske norsk og engelsk som arbeidsspråk
 • Evne å samarbeide i tverrfaglige miljø

 

Vi tilbyr:

 • Deltagelse i Trainee Senja med faglige og sosiale samlinger
 • Jobb i en spennende bedrift som er kjent for et godt arbeidsmiljø, som også i fremtiden skal være sentral i utviklingen av sjømatnæringen.
 • Som bonus kan det opplyses om at naturen i området gir muligheter for toppturer både sommer og vinter, samt at gode treningsmuligheter finnes i bedriftens umiddelbare nærhet

Klikk her om du ønsker å bli kjent med Wilsgård sin satsing i Torsken!

 

Om Trainee Senja:
Trainee Senja er et rekrutterings- og stabiliseringsprogram Midt-Troms regionens bedrifter og virksomheter. Hensikten er å tiltrekke seg nyutdannede arbeidstakere, og sørge for nettverksbygging og trivsel gjennom å inkludere de faglig og sosialt i regionens arbeids- og samfunnsliv. Programmet har en varighet på 2 år, med oppstart hver høst. 

Som trainee hos Wilsgård AS får du delta i Trainee Senja sammen med andre traineer fra ulike virksomheter i Midt-Troms. Traineene inkluderes i næringsklyngen Profilgruppa sitt nettverk gjennom deltagelse på årsprogram med tema og medlemsmøter, bedriftsbesøk og studieturer. Traineene får også ta del i et mentorprogram sammen med ledere fra regionen.

Klikk her for å komme på Trainee Senja sin hjemmeside.
Følg oss gjerne på Facebook og på Instagram.

Har du spørsmål knyttet til traineeprogrammet? Ta gjerne kontakt med Prosjektleder Ramona på tlf: 959 47 404 eller på e-post: trainee@profilgruppa.no

Omfang og varighet:

Traineestillingen varer i 2 år med oppstart høsten 2022

Arbeidssted

Torsken, Senja

Kontaktpersoner 

Wilsgård AS (personalleder):        Finn Folke-Olsen             finn@wilsgaard.no           905 52 811
Traineeprogrammet:                    Ramona Nesshaug          trainee@profilgruppa.no   959 47 404

 

Søknadsfrist

3.april 2022


Søknad med CV og karakterutskrifter sendes til  finn@wilsgaard.no