Om Profilgruppa

Profilgruppa er en tverrsektoriell sammenslutning av bedrifter og virksomheter innenfor nærings – og samfunnslivet i Midt-Troms. Gruppen har eksistert i over 30 år og har i dag rundt 50 medlemsbedrifter.

Majoriteten av bedriftene befinner seg innenfor industri og sjømatnæring, men i medlemsmassen finnes også virksomheter i bygg og anlegg, handel og service, bank og revisjon, transport og reiseliv samt kompetanse og utviklingsaktører som studiesenter og næringshage. På offentlig side har Profilgruppa medlemmer fra Forsvaret, Statsskog, videregående skole, kommuner og regionråd.

Midt-Tromsregionen består av kommunene Senja, Sørreisa, Målselv, Bardu, Dyrøy og Salangen med til sammen ca. 30 000 innbyggere. Regionsenteret er byen Finnsnes som ligger strategisk plassert midt mellom byene Tromsø og Harstad. Midt-Troms er industrityngdepunktet i landets nordligste fylke og i flere av kommunene utgjør industriarbeidsplassene opp mot 20% av sysselsettinga i privat sektor.  Sjømatregion Senja med stor bredde innenfor både fangst, fiskeindustri og havbruk preger arbeidsmarkedet i stadig større grad. Det samme gjelder Forsvaret, som har omlag 1500 ansatte og 3000 vernepliktige i Midt-Troms-regionen.