FREDAGSSEMINAR 18. AUGUST - HOLD AV DATOEN

Husøydagan går av stabelen 18-20 august 2023. Profilgruppa er godt i gang med planlegginga av årets Fredagsseminar hvor vi spør om Russlands krigføring i Europa, global energimangel og klimakrise har endra synet på hva som er de nordnorske framtidsnæringene.

Fredagsseminaret i Husøy Samfunnshus har gjennom de siste 10 årene etablert seg som den næringsfaglige oppladningen til Husøydagan og seminaret har idag en viktig rolle som premissleverandør og inspirator til Husøydagans mange fiskeri- og næringspolitiske diskusjoner.  Årets seminar som arrangeres i Husøy Samfunnshus fredag den 18. august fra kl. 15:00 - 18:00 er i så måte intet unntak, og vi ber om at Profilgruppas medlemmer og alle andre interesserte holder av tidspunktet, så vil det detaljerte programmet bli fortløpende oppdatert. 

Nærmere om tema for årets Fredagsseminar

Næringspolitikken i Norge har i lang tid bygd på en forutsetning om at det er naturressurser i kombinasjon med kunnskap som har skapt vår velstand. Norges viktigste forretningsområder er i tillegg uløselig koblet til vann og hav; fra vannkraft, skipsfart, fiskeri, havbruk, olje og gass til det som i dag framstår som Norges ubestridte vinnernæring nr. 1; Offshore, med Sjømatnæringa som en tiltenkt arvtaker.

Global uro gjør de fleste næringer mer orientert mot verden og et økende selvforsyningsbehov i alle land fører også til at næringsaktører som produserer energi, mat eller våpen, blir satt i en særstilling.  I Nord-Norge har man blitt klar over at næringsliv og sivilsamfunn inngår i det som heter Totalforsvaret, og at det dermed også er forsterka sikkerhetsmessige grunner til at landsdelen må ha på plass nødvendig mat- og kraftforsyning og viktig infrastruktur som veier, havner, flyplasser og sykehus. Som et ekstra bakteppe ligger tiltagende miljøkatastrofer og klimakrisen som utfordrer alle mennesker, alle bedrifter og alle næringer i hele verden til omstilling og grønt skifte.

 Dette er bakgrunn for at årets Fredagsseminar har fått overskriften Hva er de nordnorske framtidsnæringene? I seminaret spør vi blant annet om:

  • Har synet på hva som er de nordnorske framtidsnæringene endra seg?
  • Hvor befinner eksempelvis sjømatnæringa seg i dette nye, store bildet?
  • Hvilke næringer i nord vil særlig kunne påvirkes av den sikkerhetspolitiske situasjonen?
  • Og hvor grønn er det egentlig rom for å være, i landsdelens framtidige næringsliv?
  • Er kunnskapen om behovene til landsdelens framtidsnæringer oppdatert og god nok?
  • Er det enighet om hva som er forutsetningene for utvikling og vekst i disse næringene?