DETTE MENER PROFILGRUPPA OM SKATTEUTVALGETS FORSLAG

Etter 18 mnd utvalgsarbeid og 237 høringsinnspill har regjeringen besluttet å legge Torvik-utvalgets forslag til endringer i det norske skattesystemet rett i skuffen. Det blir ikke noe bredt politisk skatteforlik i denne stortingsperioden. Profilgruppa mener regjeringens prosess i saken er årsaken til havariet.

«Vi mener det ikke er tiden for en stor skattereform nå. Det ville skapt mye støy og uro», sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (sak 10.05.23 DN). Han varsler at de store linjene i skattepolitikken vil ligge fast ut stortingsperioden, altså fram til valget i 2025. Regjeringen ser ikke noe poeng i å legge fram en stortingsmelding basert på utvalgets forslag, fordi det ikke er rom for et politisk forlik rundt en ny helhetlig skattepolitikk. Arbeiderpartiet formidler at "....folk og bedrifter trenger forutsigbarhet. Derfor sier vi nå at det ikke blir noen store skattegrep fra denne regjeringen. Det er fortsatt skattehull som bør tettes, men vi trenger ikke en hel skattereform eller en stor stortingsmelding for å gjøre dette". (sak 11.05.23 VG)

Profilgruppa har i sin høringsuttalelse framhevet at et bredt politisk forlik rundt et helhetlig skattesystem forutsetter gode prosesser, og at den sittende regjeringens uryddige prosess rundt innføring av grunnrentebeskatning i havbruksnæringa har skapt usikkerhet ift hvordan man i Norge utformer og innfører ny skattepolitikk. Prosessen har også svekket troverdigheten rundt finansdepartementet og regjeringens reelle ambisjoner om et bredt politisk forlik rundt et helhetlig skattesystem. Profilgruppa mener det videre arbeidet med politikkutforming på skatte- og avgiftsområdet bør ha et sterkt fokus på å fjerne denne usikkerheten, og det blir særdeles viktig at alle større endringer på skatteområder av stor betydning for næringslivet, blir gjenstand for nærmere utredning, reell involvering og egne høringsrunder.

Med utgangspunkt i Profilgruppas temamøte i Botnhamn 13. april 2023 (En ettermiddag i Superprofittens rike) har Profilgruppa kommentert flere elementer i Torvik-utvalgets forslag, av betydning for næringslivet i vår region.

Høringsuttalelsen fra Profilgruppa finner du her.