INNKALLING TIL PROFILGRUPPAS ÅRSGRUPPEMØTE 2023

Profilgruppas årsgruppemøte arrangeres fredag den 16. juni 2023 kl. 16:00 - 17:00 på Finnsnes Hotell. Formell innkalling og sakspapirer til årsgruppemøte samt praktisk info og påmeldingsskjema er lagt ut i denne saken. 

Viste du forresten at Finnsnes Hotell har vært medlem i Profilgruppa i 28 år...?!

Påmelding til årsgruppemøte samt årsmøtemiddag og temamøtet Hvor kan vi hente MER KRAFT? gjøres i felles påmeldingsskjema her innen påmeldingsfristen som er fredag 9. juni.

 

INNKALLING TIL ÅRSGRUPPEMØTE I PROFILGRUPPA

Det innkalles med dette til årsgruppemøte i Profilgruppa

Tid:       Fredag 16. juni 2023 kl.  16:00 – 17:00

Sted:    Senja Hall, Finnsnes Hotell

Følgende saker skal behandles: 

 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til underskrift av protokoll
 2. Gjennomgang av arbeidet i 2022
 3. Revidert regnskap for 2022
 4. Fastsetting av årskontingent for 2023
 5. Budsjett for 2023
 6. Innmeldt sak: Orienteringssak om strategiprosess for Profilgruppas medlemmer, høsten 2023 (saksframlegg her)
 7. Valg
 • valg av styre
 • valg av styrets leder
 • valg av valgkomité
 • valg av revisor

Andre saker som ønskes behandlet i årsgruppemøtet må meldes sekretariatet på adm@profilgruppa.no innen fredag 9. juni kl. 12:00. Dersom det tilkommer nye saker, vil oppdatert saksliste med tilhørende sakspapirer bli sendt ut til medlemmene samme dag, fredag 9. juni kl. 15:00, samtidig som revidert regnskap og valgkomiteens innstilling sendes ut til medlemmene.

Profilgruppas årsgruppemøte vil avholdes som et fysisk møte i Senja Hall på Finnsnes Hotell. I forkant av årsgruppemøtet arrangerer Profilgruppa et temamøte hvor vi søker kunnskap og inspirasjon rundt ny og alternativ kraftproduksjon i regionen Hvor kan vi hente mer kraft?

Etter årsgruppemøtet blir det årsmøtemiddag i den nye baren og restauranten på Finnsnes Hotell, med avtakking av traineekull 9 og sosialt samvær utover sommerkvelden :-)

Av hensyn til møtelokaler og matbestilling ber vi om påmelding gjennom felles påmeldingsskjema for temamøte, årsgruppemøte og årsmøtemiddag, og at slik påmelding gjøres innen fredag 9. juni 2023. Påmelding kan også gjøres gjennom å kontakte sekretariatet på adm@profilgruppa.no eller på mobil 951 08 738.

I tillegg til formell innkalling vil følgende sakspapirer til årsgruppemøte 2023 legges fortløpende ut i denne nyhetssaken:

 • Profilgruppas regnskap for 2022
 • Revisjonsberetning 2022
 • Styrets forslag til Profilgruppas budsjett for 2023
 • Valgkomiteens innstilling 2023