PROFILGRUPPA BESØKER NYE KIRUNA

Kiruna er Sveriges nordligste og største kommune i areal, og dessuten Midt-Tromsregionens nærmeste nabo østover.  Byen Kiruna er bygget på verdens rikeste jernmalmforekomst og store deler av sentrum og innbyggere er nå inne i en historisk, makalaus og egentlig helt utrolig flytteprosess. Profilgruppas studietur høsten 2023 går til Kiruna, som har blitt svenskenes arktiske utstillingsvindu for industriell utvikling, omstilling og grønt skifte.

Turen starter: torsdag den 28 september 2023 kl. 07:00 (bussavgang fra Finnsnes kai)

Turen avsluttes: lørdag den 30. september 2023 kl. 15:00 (buss ankomst Finnsnes kai)

Programmet for turen ligger som vedlegg til denne saken. Påmeldingen er avsluttet og vi gleder oss til en interessant tur. 

 

Profilgruppa drar til Kiruna for å lære mer om hvordan man flytter en by. Men også for å besøke en nær nabo og alliert i en ny og utfordrende sikkerhetspolitisk situasjon. Og denne naboen er opptatt av mye av det samme som vi er opptatt av for tiden; tilgang på mer (mye mer) fornybar energi i nord, flere kunnskapsrike arbeidsfolk i nord, bedre transportmessig infrastruktur i nord og mer forutsigbare rammebetingelser for framtidsretta industri og næringsliv som anses å være viktig  - ikke bare i nord, men i en global kontekst.

Kiruna er Sveriges nordligste og største kommune i areal, og dessuten Midt-Tromsregionens nærmeste nabo østover.  Byen Kiruna er bygget på verdens rikeste jernmalmforekomst og store deler av sentrum og innbyggere er nå inne i en imponerende flytteprosess som skal tilrettelegge for at Europas største jernmalmprodusent - LKAB - skal kunne drive gruvedrift i området i minst 50 år til. Nylig åpnet et helt nytt bysentrum, 3 km øst for det gamle. I 2035 vil man ha flyttet 10 000 innbyggere, 5000 boliger, sykehus, skoler, rådhus, kirke, hoteller og bedrifter - alt for at en industribedrift trenger arealene til sin virksomhet...? Hvorfor gjør man dette? Hva koster noe slikt og hvem betaler? Og hvilke konflikter, konsekvenser og muligheter har dette skapt for Kirunasamfunnet?

Den historiske flyttingen av byen blir likevel småtteri sammenlignet med det grønne skiftet, hvor LKAB har tatt en ledende rolle for å omstille jern- og stålindustrien til nullutslippssamfunnet. Gjennom digitalisering, automatisering og elektrifisering skal både gruvedrift og stålproduksjon gjøres klimamessig bærekraftig innen 2045, og LKABs produksjon vil da alene kreve 70 TWh i året med miljøvennlig strøm. Dette tilsvarer halvparten av strømmen som produseres i Sverige i dag. Eller Melkøya x 20. Sagt med andre ord; det er ikke bare i Nord-Norge vi diskuterer hvor vi skal hente mer fornybar kraft og hvilke næringer som skal prioriteres nå som kraftunderskuddet er en realitet.

Kiruna er også litt mer enn bare gruveindustri. Minnes du eksempelvis raketten som en vakker dag i april «..tok en noe lengre og mer vestlig bane enn beregnet..» og landet ved Lille Rostavatn i Målselv? Den kom fra Esrange Space Centre i Kiruna som nylig fikk oppgradert sin status da EU-presidenten og Svenskekongen offisielt åpnet Spaceport Esrange – EUs polare rute til verdensrommet.  Og Profilgruppa kan definitivt ikke dra til Kiruna uten å besøke det legendariske Ishotellet i Jukkasjärvi – verdens første og største hotell laget av is og snø – som helt siden etableringen for 35 år siden har spilt en ledende rolle i utviklingen av vinterturismen i Lappland.