VIL DU VÆRE TRENER FOR ET HISTORISK GODT LAG...?

Sekretariatsleder Linda Lien legger opp og avslutter dermed sin 12 år lange karriere som programansvarlig og spillende trener for Profilgruppa - et solid lag med 40-50 sentrale medspillere hvor mange attpåtil er inne i sin tredevte sesong som aktiv. Nå lyses den artige jobben ut og Profilgruppa søker ny sekretariatsleder!

Profilgruppa er et nettverk av ledere fra sentrale bedrifter og virksomheter i Midt-Troms regionen. Gruppa har til formål å styrke og utvikle kompetanse og erfaringsutveksling mellom medlemmene, samt utvikle det sosiale nettverket mellom Profilbedriftene www.profilgruppa.no. Mandatet har vært det samme gjennom 30 innholdsrike år med nettverksbygging og felles utviklingsarbeid til beste for både medlemsbedriftene og for regionen. Profilgruppa har i denne perioden vokst og endra seg i takt med næringslivets behov og har klart å gjøre seg relevant, interessant og viktig for flere generasjoner av bedriftsledere. Gjennom årene har Profilgruppa også skapt helt nye initiativ og samarbeidsformer, herunder Trainee Senja – et regionalt traineeprogram for å rekruttere og beholde unge med høy utdanning.