NY SEKRETARIATSLEDER I PROFILGRUPPA

Fra 5. mars er Elin Byberg på plass som ny sekretariatsleder for Profilgruppa. 
Elin Byberg er en 45 år gammel Senjaværing som har opparbeida seg god kjennskap til Midt-Tromsregionens nærings-og samfunnsliv gjennom flere av sine tidligere jobber og engasjement. Hun har bl.a vært prosjektleder for Barnebyen Finnsnes, hun har vært næringssjef i Målselv kommune og hun hadde en sentral rolle i kommunesammenslåingsprosjektet Senja2020. I dag jobber hun som forretningsutvikler og rådgiver i Næringshagen Midt-Troms AS, og skal fortsette med det. Fra 5. mars 2024 vil hun imidlertid ha halvparten av sitt daglige virke på Profilgruppas kontor i Strandveien 16 på Finnsnes, samlokalisert med Sjømatklyngen Senja og Visit Senja Region.
 
Elin vil også ha overordnet programansvar for Trainee Senja. Her vil vi gå igang med ny rekrutteringsprosess for nye traineer og da er det bare å melde sin interesse om det er noen bedrifter som går å vurderer å ansette en trainee.
 
Elin tar sikte på å ha noen faste dager hvor dere finner henne på Profilgruppa sitt kontor i Strandveien. Foreløpig ser det ut til at det blir mandager og torsdager.