INNKALLING TIL PROFILGRUPPAS ÅRSGRUPPEMØTE 2024

Profilgruppas årsgruppemøte arrangeres fredag den 21. juni 2024 kl. 16:00 – 17:00 Formell innkalling og sakspapirer til årsgruppemøte samt praktisk info og påmeldingsskjema er lagt ut i denne saken. 

Påmelding til årsgruppemøte samt årsmøtemiddag og temamøtet Senja by invitation - gjøres i felles påmeldingsskjema her innen påmeldingsfristen som er fredag 14. juni.

INNKALLING TIL ÅRSGRUPPEMØTE I PROFILGRUPPA

Det innkalles med dette til årsgruppemøte i Profilgruppa

Tid:       Fredag 21. juni 2023 kl.  16:00 – 17:00

Sted:    Finnsnes hotell

Følgende saker skal behandles: 

 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til underskrift av protokoll
 2. Gjennomgang av arbeidet i 2023
 3. Revidert regnskap for 2023
 4. Fastsetting av årskontingent for 2024
 5. Budsjett for 2024
 6. Eventuelt innmeldte saker
 7. Valg
 • valg av styre
 • valg av styrets leder
 • valg av valgkomité
 • valg av revisor

Andre saker som ønskes behandlet i årsgruppemøtet må meldes sekretariatet på adm@profilgruppa.no innen fredag 14. juni kl. 12:00. Dersom det tilkommer nye saker, vil oppdatert saksliste med tilhørende sakspapirer bli sendt ut til medlemmene samme dag, fredag 9. juni kl. 15:00, samtidig som valgkomiteens innstilling sendes ut til medlemmene.

Profilgruppas årsgruppemøte vil avholdes som et fysisk møte på. Møtet blir på Finnsnes hotell.  Etter årsgruppemøtet arrangerer Profilgruppa et temamøte om reiselivsutviklingen i Senjaregionen. Senja by invitation - Reiselivet i Senjaregionen har opplevd en positiv utvikling de siste årene, med økende interesse fra både nasjonale og internasjonale reisende. Lokale aktører jobber aktivt med å tilrettelegge for bærekraftige opplevelser, og eksterne aktører ser til Senja og investerer.  Hvem er de, og hvilke planer har de?

Etter årsgruppemøtet og temamøtet blir det sommeravslutning og middag på Skreien på Finnsnes. 

Av hensyn til møtelokaler og matbestilling ber vi om påmelding for temamøte, årsgruppemøte og årsmøtemiddag, og at slik påmelding gjøres innen fredag 14. juni 2024. Påmelding kan også gjøres gjennom å fylle ut påmeldingsskjema, eller kontakte sekretariatet på adm@profilgruppa.no eller på mobil 977 85 414.

I tillegg til formell innkalling vil følgende sakspapirer til årsgruppemøte 2024 legges fortløpende ut i denne nyhetssaken:

 • Profilgruppas regnskap for 2023
 • Revisjonsberetning 2023
 • Styrets forslag til Profilgruppas budsjett for 2024
 • Valgkomiteens innstilling 2024

Filvedlegg:

Forslag til budsjett Profilgruppa 2024

Profilgruppa Revisjonsberetning 2023

Signert regnskap 2023

Valgkomitens innstilling 2024